I dag kom en rekke regelendringer som vil påvirke din lommebok

Motorsykler får i gjennomsnitt redusert engangsavgiften med ti prosent fra 1. juli. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Finansdepartementet annonserte nå nylig de viktigste regelendringene på sitt ansvarsområde gjeldende fra 1. juli 2019. De innebærer blant annet lavere engangsavgift på motorsykler og gamle biler.

Skatter og avgifter endres med jevne mellomrom, og gjerne gjeldende fra 1. januar og 1. juli.

Her er noen av de viktigste endringene under Finansdepartementets ansvarsområde gjeldende fra 1. juli 2019:

Fritak for engangsavgift for motorvogner som er eldre enn 20 år

Engangsavgiften for motorvogner eldre enn 20 år fjernes.

Fra samme tidspunkt endres reglene om beregning av engangsavgift for bruktimporterte kjøretøy, slik at det aldersbaserte sjablongfradraget for brukte kjøretøy stanser ved 20 år.

Lavere engangsavgift for motorsykler

Det er også vedtatt å redusere engangsavgiften på motorsykler med om lag ti prosent i gjennomsnitt fra 1. juli 2019.

Les også: Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggerier

Ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides.

Ordningen utvides fra kun å gjelde øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, til også å omfatte sider og lignende innen samme alkoholstyrke.

Annonse:


Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Det er vedtatt å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker, herunder elektroniske lydbøker. 

Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker.

Loven trer i kraft 1. juli, og Finansdepartementet tar sikte på å få på plass forskriften i løpet av de nærmeste dagene.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer

Fra 1. januar 2019 er den generelle hovedregelen at skattemessige fordeler ansatte mottar, skal verdsettes til markedspris.

Nå er det imidlertid fastsatt et unntak fra denne hovedregelen for personalforsikringer: Skattemessige fordeler som de ansatte mottar når arbeidsgiver dekker slike forsikringer, skal verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers kostpris.

Regelen får virkning fra og med 1. januar 2019.

Personalbilletter i persontransportnæringen

De nye skattereglene om personalrabatter skal ikke gjelde for personalbilletter til reiser i 2019.

De nye reglene vil derfor først gjelde for billetter til reiser som kan gjennomføres fra og med 1. januar 2020.

Les også: Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Bevissikring i skattesaker

Nye regler om bevissikring i skattesaker trer i kraft 1. juli 2019.

Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker.

Det er et vilkår for bevissikring at det foreligger rimelig grunn til mistanke om at den skattepliktige har overtrådt reglene om tilleggsskatt.

Ved bevissikring i bolig og hos tredjeparter, kreves det i tillegg at det er særlig grunn til å tro at bevis oppbevares der.

Renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Forsinkelsesrenten er fra 1. juli på 9,25 prosent, opp fra 8,75 prosent.

Standardkompensasjonen er fra 1. juli 2019 på 390 kroner, opp fra 380 kroner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. juli endres reglene for dagpenger

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dette vil få betydning for lommeboken din

Banktilbudet gjennom Posten avvikles

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Dette skjer om alle bomstasjonene i Norge blir fjernet med oljepenger