Høyere boliglånsrenter har ikke dempet låneiveren

Utlånsundersøkelsen for 4. kvartal i fjor fra Norges Bank viser at låneetterspørselen ikke ble påvirket av høyere rente. Bildet viser hovedinngangen til Norges Bank i Oslo. Foto: Espen Schive

Selv om boliglånsrentene til de fleste av oss ble satt opp mot slutten av fjoråret, har ikke dette påvirket etterspørselen etter lån, ifølge Norges Bank.

Annonse:


Sentralbanken har lenge varslet at rentenivået i Norge skal opp, og den 20. september i fjor satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på over syv år.

I etterkant av dette fulgte mange banker opp med å heve boliglånsrentene cirka tilsvarende.

Nå viser Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse at husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i 4. kvartal 2018.

Etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var også lite endret.

I 3. kvartal ventet bankene at etterspørselen etter fastrentelån ville øke litt i 4. kvartal, noe det altså ikke gjorde.

I utlånsundersøkelsen rapporterer dessuten bankene om noe sterkere konkurranse og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger.

Selv om bankene forventer at både Norges Banks styringsrente og finansieringskostnadene skal øke noe i 1. kvartal i år, spår de kun mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene de neste månedene.

Det er de ti største bankene i det norske lånemarkedet som deltar i undersøkelsen.

Dette er DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SRbank, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Strømregningen ble 3400 kroner dyrere i fjor enn i 2017

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Slik går du frem for å skaffe deg vannmåler, og så mye koster det deg

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget