Slik går du frem for å skaffe deg vannmåler, og så mye koster den deg

Mange kan være tjent med å ha en vannmåler. Da betaler du kun for faktisk forbruk. Foto: Pixabay

Med vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann- og avløpstjenester. Det kan være en svært lønnsomt for mange.

Annonse:


– Det er ønskelig at alle har vannmåler. Dersom alle har vannmåler vil man få en riktig fordeling av gebyrene ved at alle betaler for sitt forbruk, sier Stein A. Kirknes, driftsleder i Trondheim Bydrift, til Pengenytt.

– Kunder uten vannmåler, betaler i de fleste tilfeller for mer enn de bruker med dagens gebyrmodell, forteller han videre.

Kirknes mener at det også fra kommunens side er ønskelig at alle har vannmåler, da dette vil lette lekkasjesøkearbeidet og at dataene kan benyttes til trykkjustering på det offentlige ledningsnettet.

Driftslederen anslår at rundt 90 prosent av husstandene i Trondheim per i dag måler forbruket med vannmåler.

– Har du ikke vannmåler, kan du bestille installasjon utført av en autorisert rørlegger, sier han, og legger til:

– Huseier betaler rørlegger for utført arbeid, og kostnaden ligger etter det jeg hører på rundt 3000 kroner. Vannmåleren er kommunens eiendom og belastes huseier gjennom en årlig leie, som i år er på 266 kroner.

Les også: En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Abonnenter i Oslo eier sin egen vannmåler

Fremgangsmåten for å få vannmåler varierer noe fra kommune til kommune.

Trond Borge Ottersen, kommunikasjonssjef for Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo Kommune, kan si følgende om måten å gjøre det på i hovedstaden:

– Du må først engasjere et godkjent rørleggerfirma til å utføre arbeidet. Installasjonen, inklusive vannmåler, deler og arbeid, bekostes av abonnenten.

 I Oslo må abonnentene nemlig eie sin egen vannmåler, og betaler da heller ikke en årlig leie til kommunen.

– Når installasjonen er ferdig skal «registreringsskjema for vannmåler» sendes inn digitalt til VAV. Deretter kommer saksbehandler ut til abonnenten for å registrere, merke, godkjenne og plombere installasjonen, sier han.

Om lag 140 eneboliger og boligsameier i Oslo har vannmåler. I tillegg er det 770 vannmålere tilknyttet boligsameier med næring i samme bygg.

Les også: Derfor har nå samtlige husstander i Drammen vannmåler

Anslår en utgift på 7000-15.000 kroner

Ifølge Ottersen varierer kostnadene mye for installasjon av vannmåler:

– Dette må ses i sammenheng med om det er en enkel installasjon i en enebolig eller om det er en installasjon for en større bygningsmasse, hvor det for eksempel må etableres flere kummer for vannmålere, sier han.

– Her vil kostnadene variere fra i overkant av syv tusen for svært enkle installeringer til mange hundre tusen for store sameier/borettslag som krever omfattende arbeider, anslår han.

For en vanlig enebolig tror Ottersen prisene vil ligge et sted mellom 7000 og 15.000 kroner.

Han presiserer samtidig at det er markedet som til enhver tid avgjør dette.

Les også: Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Bergen Kommune ønsker å ha kontroll

I Bergen er det kommunen som bekoster og eier vannmåleren, mot at abonnentene betaler en årlig leie og tar utgiftene til installasjonen.

Det er også opp til kommunen å bestemme type, plassering og størrelse på vannmåleren.

– Etter at søknad om installasjon for private er mottatt og godkjent, mottar huseier en vannmålerpakke med rekvisisjon for uthenting av vannmåler, opplyser Dung Tran, avdelingsleder for Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, til Pengenytt.

– Godkjent rørleggerforetak rekvirert av huseier henter ut og installerer vannmåler. Foretaket skal sende inn sluttdokumenter senest to uker etter installasjon av vannmåler, sier Tran.

Det er relativt få privatabonnenter som har vannmåler i Bergen.

– Per i dag er det registrert 420 vannmålere for husholdningsabonnenter og 225 vannmålere for kombinert næring/bolig med én eller flere husstander i Bergen kommune, sier Dung Tran.

Les også: Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Kan sjekke lønnsomheten med en vannmålerkalkulator

Vann- og avløpssjef i Stavanger, Jarle Furre, tipser om at det finnes en vannmålerkalkulator på kommunens nettsider der privatpersoner kan legge inn opplysninger om sin bolig for å se om installering av vannmåler er lønnsomt.

– Dersom man ønsker å installere vannmåler for å betale vann- og avløpsgebyrer etter målt forbruk, kontakter man en rørlegger, sier Furre.

– Rørleggeren får utlevert en passende vannmåler av Vann- og avløpsverket for installering i det aktuelle bygget, legger han til.

Når det gjelder hva det koster å få en vannmåler, vil ikke Furre spekulere i noen tall:

– Det har i flere tiår vært krav om at det i nybygg skal installeres vannmålerkonsoll. I tilfeller hvor det finnes en slik konsoll, er det svært enkelt å montere måler, mens i bygninger uten konsoll vil arbeidet være mer omfattende. Kostnadene knyttet til selve monteringsjobben vil således være avhengig av rørleggerens tilbud til abonnenten.

– Kommunen eier vannmåleren og abonnenten betaler en årlig leie for denne, avhengig av størrelse, sier han.

Les også: Halvparten av alle småbarnsfamiliene bruker vaskemaskin og tørketrommel om natten

Lav vannmålerdekning i Stavanger

I Stavanger er det obligatorisk med vannmålere for næringslivsabonnenter og frivillig for private abonnenter.

– Totalt for både private og næringslivet ligger andelen vannmålere hos våre abonnenter rundt ti prosent, opplyser Furre.

Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune har heller ingen målsetning om at alle skal ha vannmåler, men vil se på muligheter for å øke andelen, for eksempel ved å innføre krav om vannmålere i alle nybygg og ved totalrenovering.

– Våre utfordringer med høyt vannforbruk er i stor grad knyttet til lekkasjer som vi jobber systematisk og målrettet for å få redusert, sier han, og legger til:

– Vår vurdering er at innføring av tvungen vannmåling ikke vil bidra til å redusere vannlekkasjer i særlig grad, men at det kan gi en effekt for å redusere sløsing med vann.

Les også: Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Tromsø kommune oppmuntrer ikke til anskaffelse av vannmåler

Vidar Eggimann, prosjektleder for vannmålere i Tromsø kommune, sier mye av det samme som Furre.

– Det er ikke noe mål for oss at innbyggerne i Tromsø skal ha vannmåler. Vi ser ikke at det er mye å hente på det, sier Eggimann.

Han sikter da til at det er kostnadene på ledningsnettet som er størst, og at kostnaden for selve vannet ikke er spesielt stor. 

Eggimann anslår at det finnes rundt 20.000 boliger i Tromsø, og at kun 100 eneboliger har vannmåler.

I tillegg er det mellom 150-200 borettslag med vannmålere, uten at han vet hvor mange boliger dette utgjør.

– Hvis jeg skal anslå en pris, vil en rørlegger koste mellom 5000 og 15.000 kroner. I tillegg kommer målerleie til kommunen på 310 – 640 kroner i året, avhengig av type, sier prosjektlederen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Timeshare-selskaper må punge ut til norske kunder

I 2019 innføres nye regler for EU-kontroll

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Dette bruker du mest strøm på hjemme