Derfor har nå samtlige husstander i Drammen vannmåler

Alle boliger i Drammen har nå fått installert vannmåler. Tilbakemeldingene fra innbyggerne er at det oppleves som rettferdig å betale for faktisk forbruk. Foto: Wikimedia Commons

Drammen, med sine 70.000 innbyggere, vokser raskt. For at ikke kostnadene til vann- og avløpsetaten skal løpe løpsk, har alle bygg og boliger nå fått installert vannmåler.

Annonse:


Det er store forskjeller fra kommune til kommune på hvor stor andel av abonnentene som har vannmåler, men i Drammen er den nå tilnærmet 100 prosent.

Virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Foto: Drammen kommune

– I dag har så godt som alle av våre abonnenter vannmåler, sier Live Johannssen, virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, til Pengenytt.

Kun et fåtall husstander har fått dispensasjon, og det skyldes ofte tekniske utfordringer knyttet til eiendommens innvendige rørsystem, ifølge henne.

Kommunen har i flere år jobbet for full vannmålerdekning, noe de nå altså har klart.

– Det er flere grunner til at vi har ønsket dette. Én av dem er at innbyggerne skal bli mer bevisste på sitt eget vannforbruk og en annen er at vi lettere kan oppdage lekkasjer, sier Johannessen.

Les også: En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Vannmålere bidrar til å bremse forbruket

Begge disse faktorene kan være med på å stagge vannforbruket i vekstkommunen, noe som igjen kan gjøre det mindre nødvendig å søke etter nye vannforsyningskilder i fremtiden.

Det vil i så fall holde de samlede kostnadene til vann- og avløpsetaten nede, og dermed også gebyrene til kommunens innbyggere.

Etaten er nemlig pliktig til å drive etter selvkost-prinsippet. Det betyr at gebyrene fra innbyggerne i sum skal tilsvare hva det koster å levere vann- og avløpstjenestene.

– En annen fordel med vannmålere, er at innbyggerne opplever det som mer rettferdig når de nå betaler for faktisk forbruk, sier Johannessen.

Boligeierne måtte selv ordne med rørlegger til å installere vannmålerne, men øvrige kostnader, inkludert innkjøp og fremtidig utskifting av måler, dekkes inn via årsgebyrene.

– Vi vil at alle skal ha en vannmåler med god kvalitet, så derfor ønsker vi å ta oss av denne biten, forklarer Johannesen.

Les også: Slik går du frem for å skaffe deg en vannmåler, og så mye koster det deg

Ikke alle er tjent med vannmåler

I og med at etaten drives etter selvkost-prinsippet, må kommunen få inn de nødvendige inntektene uavhengig av om innbyggerne har vannmålere eller ikke. 

– Vi må få inn det samme til å dekke driftskostnadene i dag som før alle fikk vannmålere, gitt at forbruket er noenlunde det samme. I tillegg kommer selvfølgelig kostnadene for selve vannmålerne, sier Johannessen.

Virksomhetslederen presiserer derfor at ikke alle kommer bedre ut nå enn tidligere. Noen sparer penger, mens andre har fått økte gebyrer.

Tidligere ble forbruk av vann og avløp i kommunen stipulert ut fra boligens areal der det ikke var installert vannmåler.

– De som vil ha mest å tjene på å gå over fra å betale gebyr basert på boligens areal til målt forbruk, er de med store hus hvor det bor få personer.

– For de med små boliger, og flere personer boende i denne boligen, var gebyr beregnet ut fra boligens areal mest gunstig.

Hun tror likevel at de aller fleste synes det er greit å betale etter forbruk, akkurat som vi gjør med strøm, drivstoff og andre forbruksvarer.

– Vi ønsker av den grunn å ha et så lavt fastledd som mulig, det vil si maksimalt 15 prosent, slik at det skal merkes på lommeboken når forbrukerne bruker mye eller lite vann, avslutter hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Slik blir den nye skattemeldingen