Forsikringsselskapet Alpha er nå erklært konkurs

Det ble bråstopp for det danske forsikringsselskapet Alpha i går. Dette rammer også norske kunder. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det danske skadeforsikringsselskapet Alpha er konkurs. Danske myndigheter anbefaler alle kundene, inkludert de norske, å tegne nye forsikringer i andre selskaper.

Alpha Insurance A/S, også bare kalt Alpha, er et skadeforsikringsselskap hjemmehørende i Danmark.

Selskapet har vært under tilsyn av det danske Finanstilsynet, og det har den siste tiden ikke hatt tillatelse til å inngå nye forsikringsavtaler, herunder fornyelser.

Nå melder det danske Finanstilsynet at Alpha er erklært konkurs.

Danske myndigheter anbefaler at alle kunder i Alpha tegner ny forsikring i et annet forsikringsforetak så fort som mulig, da «Garantifonden for skadesforsikringsselskaber» kun dekker visse skader oppstått frem til 5. juni 2018.

Dersom du har tegnet forsikringer i Alpha og sitter med ubesvarte spørsmål, kan du kontakte forsikringsformidlingsforetaket som har distribuert forsikringene i Norge.

Alphas norske filial (Alpha NUF) administreres av Insr Insurance Group ASA (Nemi Forsikring), ifølge det norske Finanstilsynet.

Du kan også kontakte de danske tilsynsmyndighetene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Rekordmye forsikringssvindel avslørt i fjor

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Barneforsikring – Hva får du egentlig utbetalt når barnet blir alvorlig syk?

Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Slik får du de billigste forsikringene på 1-2-3 (annonsørinnhold)