Så mange har hatt besøk av tyver i båten sin

frende Tyver stjeler for store verdier fra båter hvert eneste år. Foto: Frende.

Tyver har stjålet fra 150 000 båter i Norge. – Med enkle grep kan du unngå å miste utstyr, motor eller i verste fall hele båten.

Det sier Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef på båt i Frende Forsikring mens han studerer en fersk undersøkelse Norstat har gjort for selskapet. Den viser at 15 prosent av båteierne har opplevd tyveri av eller fra båten sin.

– Det er et høyt tall. Ifølge Norboat, båtbransjeforbundet i Norge, er det nesten en million fritidsbåter i Norge. Det betyr at tyveri har rammet 150 000 båter og eierne deres, sier han.

Dette stjeler tyvene

 1. Utstyr, tilbehør eller løsøre – 49 prosent
 2. Motoren – 33 prosent
 3. Selve båten – 16 prosent

I 2021 kostet tyverier fra båt over 55 millioner kroner. Det var en nedgang fra året før, da over 70 millioner ble utbetalt fra norske forsikringsselskaper. Tallene kommer fra Finans Norge.

– Mange har kjøpt seg båt i løpet av de to pandemiårene, flest i 2020. Da var det også flest ferske førere som fikk et ublidt møte med båttyvene. Statistikken tyder på at mange tok lærdom av det og sikret tingene og båten bedre i fjor, sier Wold Gaulen.

Slik sikrer du tingene dine

Første bud er å ikke la verdisaker ligge løst i båten din.

– Ta med deg tingene dine når du forlater båten. Ikke la det ligge løst, selv om du bare skal gå deg en liten tur. Hvis noe av verdi skal bli liggende, bør du låse det inn eller fast, sier fagsjefen til Frende.

– Pass også på at du ikke legger fristende, dyre ting på steder som er enkelt å se for forbipasserende. Det aller meste som stjeles fra båter er utstyr og løsøre, sier han.

Når du drar fra båten

– Når du forlater båten og drar hjem, vil jeg anbefale å ta med små påhengsmotorer og bensintanken. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremme, sier Gaulen.

– Hvis du har mulighet til å klikke av rattet, slik noen båter kan, er det god tyverisikring.

Han anbefaler også å installere sporingsutstyr.

Skremmer tyvene

Det finnes mye godt, og etter hvert rimeligere, elektronisk sporingsutstyr til båt.

– Også eiere av mindre båter bør forhøre seg om slik sikring. En alarm med skikkelig sirene, vil også kunne skremme tyvene, så båten din får ligge, mener Gaulen.

Mange forsikringsselskap gir rabatt, hvis du har båten liggende i havn med organisert vakthold. Både politiet og Frende anbefaler at du tar bilder av båten. Det vil gjøre det lettere for politiet å etterlyse båten, om den blir stjålet.

Totalt ble det meldt inn skader på norske båtforsikringer for nesten 600 millioner kroner i 2021. Den største skadeposten er havarier.

Gode råd mot båttyveri:

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold
 • Foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
 • Sørg for å ta bilder av båten

Kilde: Finans Norge