Forbrukerrådet: Halvparten av behandlingsforsikringene får terningkast én

Dersom du har behandlingsforsikring bør du sjekke at du faktisk får noe ekstra for de pengene du betaler til forsikringsselskapet, råder Forbrukerrådet. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Over en halv million nordmenn har en forsikring som skal sikre oss raskere behandling i tilfelle sykdom eller skade. Nå får flere av de såkalte behandlingsforsikringene strykkarakter av Forbrukerrådet.

Ved utgangen av 2016 hadde 503.000 nordmenn behandlingsforsikring, viser tall fra Finans Norge.

De aller fleste av disse var dekket gjennom kollektive ordninger hos arbeidsgiver.

– Vi ser at det er en stor økning gjennom de siste ti årene i hvor mange som har behandlingsforsikring. Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet, uttalte Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, i en kommentar da tallene ble offentliggjort i fjor.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie. Foto: Ole Walter Jacobsen

Nå har Forbrukerrådet fått hjelp av forsikringsmegleren Gabler til å vurdere behandlingsforsikringene for privatpersoner i seks forsikringsselskap, og Forbrukerrådet konkluderer med at tre av dem får strykkarakter.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet uttaler i en pressemelding at testen viser at halvparten av selskapene kommer svært godt ut, men at den andre halvparten kommer tilsvarende dårlig ut.

– Tre av forsikringsselskapene får terningkast én. Det er skuffende. If Vertikal, Sparebank 1 og Vardia bør se på hvordan de beste gjør det. Når du kjøper forsikring, kjøper du trygghet. Da er det det de må levere, sier hun i meldingen.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Sparebank 1 er ikke enig i kritikken

Sparebank 1, tidligere Vertikal Helse, er en av leverandørene som har vært lengst i markedet med behandlingsforsikring.

Gabler mener de har et godt produkt i bedriftsmarkedet, men at deres produkt i privatmarkedet ikke helt klarer å konkurrere med de øvrige leverandørenes produkter.

Dette på tross av at Sparebank 1 har dekning for de aller viktigste behandlingene, som spesialist, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi. De har også en lav pris på produktet sitt.

Årsaken til at de havner nest sist i kåringen, skyldes at de som eneste leverandør har egenandel ved bruk av online legehjelp. De dekker heller ikke rus- og spillavhengighet, ikke psykolog, og heller ikke fysikalske behandlinger.

Simen Rudi, kommunikasjonssjef Sparebank 1 forsikring. Foto: Sparebank 1

– Vi mener terningkast én langt i fra er beskrivende for vår behandlingsforsikring, skriver Simen B. Rudi, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Forsikring, i en epost til Pengenytt.no.

– Vi dekker psykologisk førstehjelp og psykolog ved krisesituasjoner, herunder første konsultasjon og påfølgende tre konsultasjoner, så det er ikke riktig det som står i testen til Forbrukerrådet, begrunner han.

– Psykologtjenester deles inn i to deler; psykologisk førstehjelp etter traumer og dramatiske hendelser, og alminnelig psykologbehandling. Det er altså på «alminnelig psykologbehandling» de ikke har dekning, svarer Skogly i Forbrukerrådet på dette.

Rudi lover at de skal bli bedre.

– Vi er uansett ikke fornøyd med denne vurderingen, og vi kommer til se nærmere på vårt tilbud innenfor rus- og spilleavhengighet og fysikalske behandlinger, legger han til.

Les også: Forsikringsselskapet Alpha er nå erklært konkurs

Mener behandlingsforsikringen til If er dårligst

Forbrukerrådet har også gitt forsikringene til Vardia og If dårligste karakter.

Om førstnevnte står det følgende i rapporten fra Gabler:

«Vardia har også dekket de viktigste behandlingene, men har generelt dårligere dekning enn de øvrige leverandørene. De får trekk for at de kun har en helsetelefon som er åpen i arbeidstiden, og som kun er bemannet med sykepleiere. De har ikke kompensasjon ved brutt garantitid. De har ikke dekket kreftbehandling eller immunterapi, heller ikke dekning for rus- eller spillavhengighet. Vardia har en begrenset forsikringssum på to millioner, noe som er klart lavest av alle tilbyderne.»

Om behandlingsforsikringen til If står dette:

«Det meste er forsikret hos If-Vertikal, dersom pasienten har fått en henvisning fra spesialist. Dette skiller seg ut fra øvrige leverandører, som kun krever henvisning fra lege. Produktet har gode vilkår for rehabilitering etter operasjon, hvor det ikke er tidsbegrensning i rehabiliteringsperioden, og hvor også medisiner etter sykehusopphold er dekket.»

Forsikringen er heller ikke billig:

«If-Vertikal har høy pris på produktet, og får også trekk for garantitid, siden de ikke har kompensasjon dersom de bryter garantien. De får også noe trekk for kreftbehandling, siden det kun er kreftbehandling som er godkjent av det offentlige i Norge som er dekket. If-Vertikal har en begrensning i forsikringssum, som er satt til fem millioner. De fleste andre leverandørene har ubegrenset forsikringssum.»

Les også: Nettsteder skrur opp prisen når nordmenn bestiller ferie

Kan ende opp å betale dyrt for ingenting

Vie i Forbrukerrådet er ikke imponert, og tenker da spesielt på forsikringen fra If. Hun mener If-kundene kan ende opp med å betale dyrt for ingenting.

– Det første de gjør, er nemlig å se om de kan finne plass til deg i det offentlige helsevesenet før de eventuelt tilbyr deg behandling innen det private. Det er neppe hva folk forbinder med forsikring, fastslår hun, og legger til:

– Det er nedslående. Enhver kan ringe 800 HELSE for å finne ut hvilket sykehus som har kortest ventetid. Det er ikke nødvendig å betale dyrt for at forsikringsselskapet skal gjøre det for deg.

Samme selskap har flere ting som får Forbrukerrådet til å riste på hodet. De krever nemlig ikke helseerklæring.

Da kan du risikere ikke å få hjelp når du trenger det, hvis noe kan tyde på at du hadde symptomer da du skrev avtalen, opplyser Forbrukerrådets fagdirektør.

– Det betyr at du over år kan kaste bort masse penger til forsikringsselskapet, uten at du får noe som helst tilbake. Da er det bedre at de krever helseerklæring, og eventuelt gir en nedskalert avtale hvis det er grunn til det. Det er ikke greit å selge forsikring uten å gi det. I tillegg gir verken If eller Vardia noen kompensasjon hvis de ikke holder garantien sin.

Vie oppfordrer deg derfor til å sjekke at du faktisk får noe ekstra for pengene, dersom du velger å kjøpe en behandlingsforsikring.

Les også: Til sommeren får du enda bedre forbrukerrettigheter på reise

If ber om møte med Forbrukerrådet

Informasjonsdirektør Jon Berge i
If Skadeforsikring. Foto: If

– Forbrukerrådet har ikke forstått hvordan vår helseforsikring fungerer når de gir If Vertikal lav score i en ny sammenligning, kommenterer Jon Berge, informasjonsdirektør hos forsikringsselskapet If.

– Vi skulle ønske de hadde tatt kontakt med oss så vi kunne fått forklart produktet vårt, for her må det ha skjedd en misforståelse, sier informasjonsdirektøren.

– Når vi leser bakgrunnen for vurderingen, er det enda mer uforståelig. Forbrukerrådet har valgt å se bort fra den nøytrale vurderingen som er gjort av et konsulentselskap, og heller gi egne terningkast, sier Berge videre.

Forbrukerrådet trekker spesielt frem punktene rundt helseerklæring og bruk av det offentlige helsevesenet som negative, påpeker han.

Ifølge Berge har de kuttet ut helseerklæring for å at helseforsikringen skal være enklere og mer forbrukervennlig å kjøpe, og at det kun er pågående behandlingsbehov som oppstår før forsikringen tegnes som ikke dekkes. 

Han forklarer dessuten at nesten alle kundene får sin behandling i det private helsevesenet.

Det er kun noen få kunder som veiledes til behandling i det offentlige helsevesenet, blant annet ved å finne ubrukt kapasitet ved de offentlige sykehusene. Det kan også være behandlinger der private helsetilbydere ikke har nødvendig kunnskap til å behandle pasienten, eller behandlinger som forsikringen ikke dekker, hevder Berge.

– Det ville være direkte uetisk og uforsvarlig av oss å ikke gjøre dette. Alle skal få den beste behandlingen av sine helseproblemer, sier Berge.

Informasjonsdirektøren i If fremhever at behandlingsforsikringer er forholdsvis nytt ennå, og at det kontinuerlig skjer en utvikling og forbedring av produktet. Han mener det offentlige vil møte store økonomiske utfordringer i forbindelse med finansieringen av det norske helsevesenet fremover.

– Vi vil derfor be om et møte med Forbrukerrådet for å gi dem vårt syn på hvordan vi etablerer gode forsikringsordninger innen helse, sier Jon Berge.

Les også: Dette er de billigste mobilabonnementene

Tryg får terningkast seks

Tryg er vurdert til å ha det beste produktet på markedet, foran Storebrand og Gjensidige, og får derfor terningkast seks av Forbrukerrådet.

Annonse:


«Det er attraktivt priset, og har de beste vilkårene. Det er den eneste leverandøren som dekker tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon. I tillegg dekker de inntil tre måneders rehabilitering, mot standard dekning på 14 dager. Tryg har også inkludert akupunktur og osteopati under fysikalske behandlinger, og de har ikke krav om henvisning for fysikalske behandlinger», konkluderes det med.

«Tryg er også en av to leverandører som har dekket behandling for rus- og spillavhengighet. Vi vil også fremheve at Tryg dekker kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency). Det vil si at det finnes muligheter for å få dekket behandling som ikke er godkjent i Norge. Ankepunktene i Trygs produkt er manglende online-løsning for legehjelp, kun helsetelefon. De har også relativt få fysikalske behandlinger dekket (åtte behandlinger årlig)», står det videre i rapporten.

Les også: Stadig færre får bruk for reiseforsikringen

Både Storebrand og Gjensidige får terningkast fem

Noen av fordelene til forsikringen fra Storebrand, er at den blant annet dekker 24 fysikalske behandlinger per år, uten krav til henvisning.

Akkurat som hos Tryg, så dekker Storebrand kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency), hvilket vil si at man kan få dekket behandling som ikke nødvendigvis er godkjent i Norge.

Det som trekker ned Storebrands produkt, er at det er dyrest av samtlige. Det er også begrenset dekning for rehabilitering, og det er ingen dekning for rus- eller spillavhengighet.

Gjensidige er sammen med Tryg det eneste selskapet som dekker rus- og spillavhengighet.

Gjensidiges produkt scorer høyt på de fleste kriteriene, men får noe trekk for at de kun har online legehjelp, ikke helsetelefon.

Det har dessuten en vag beskrivelse av hvilke kreftbehandlinger som er dekket, noe som kan føre til diskusjoner og tvilstilfeller.

NB: Vardia har ikke besvart Pengenytts henvendelser om å kommentere testen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no

Rekordmye forsikringssvindel avslørt i fjor

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Barneforsikring – Hva får du egentlig utbetalt når barnet blir alvorlig syk?

Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Nå blir det 16.000 kroner i «vrakpant» på over 400.000 biler