Fersk fondsundersøkelse viser at flere unge sparer i fond

Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, har sett nærmere på hvordan nordmenn forholder seg til sparing i aksjefond. Foto: Taral Jansen.

Nesten én av tre myndige nordmenn sparer i aksjefond, og slik har det stort sett vært de siste ti årene. Det som imidlertid er gledelig er at andelen fondssparere i aldersgruppen 18-30 år øker kraftig.

Andelen fondssparere i alderen 18-30 år har økt med syv prosentpoeng det siste året, fra 23 til 30 prosent. Det viser den årlige Fondsundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF), gjennomført av Opinion.

Så mange eier andeler i aksjefond. Svarene er fordelt på fire aldersgrupper. NB: Trykk på diagrammet for en større versjon. Kilde: VFF

Så mange eier andeler i aksjefond. Svarene er fordelt på fire aldersgrupper. NB: Trykk på diagrammet for en større versjon. Kilde: VFF

– Mens denne aldersgruppen tidligere har vært underrepresentert, er det i dag ingen store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder andelen som sparer i fond, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, til Pengenytt.

Han presiserer at det er spesielt viktig for unge å starte sparing i aksjefond.

– Fordelen med å starte fondssparing tidlig er blant annet at du kan nyte godt av rentes renteeffekten og utsatt skatt lengre enn de som er eldre, legger han til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Vi sparer mer langsiktig

Tallene viser videre at 45 prosent av andelseierne har spart i aksjefond i ti år eller mer, og dette er mer enn en dobling siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2006 (se diagram under).

– Dette viser at mange har forstått at aksjefond først og fremst er en spareform som egner seg for langsiktig sparing, sier Zakariassen.

Det er også gledelig med tanke på fremtiden, mener han:

– Når folk sparer langsiktig, får de også selv erfare hvor god avkastning fondssparing gir. Dette vil sannsynligvis gi positive utslag på undersøkelser om fondssparing senere.

Les også: Fondsforvalter røper hemmeligheten bak Norges beste aksjefond

Diagrammet viser hvor lenge andelshaverne har hatt penger i aksjefond. Kilde: VFF

Diagrammet viser hvor lenge andelshaverne har hatt penger i aksjefond. Kilde: VFF

Flest menn

Det er fortsatt flest menn som sparer i fond med en andel på 36 prosent, mot 27 prosent kvinner. Totalt er det i dag omtrent 1,3 millioner nordmenn som sparer i aksjefond.

Zakariassen vet ikke hvorfor menn er flinkere enn kvinner til å spare i fond, men han har likevel gjort seg noen tanker:

– Det kan for eksempel ha en historisk forankring ved at flere menn enn kvinner har ansvaret for felles økonomi. Og selv om menn sparer deler av fellesformuen i fond, er det ikke sikkert kvinnene deres svarer at de personlig eier andeler i aksjefond i undersøkelsen.

– Det kan også hende at kvinner er mer trygghetssøkende, og sparer mer på andre måter. Uansett, dette er bare spekulasjoner fra min side.

Les også: Fra i dag blir det enklere å investere bærekraftig

Mange sparer månedlig

52 prosent av fondssparerne svarer at de sparer gjennom en månedlig spareavtale. I tillegg oppgir totalt 15 prosent at de sparer flere ganger i året eller når de har ekstra penger.

– Jeg mener jevn sparing over tid gir det beste resultatet for de fleste. Det er svært vanskelig å treffe riktig dersom du skal prøve å «time» kjøp og salg av aksjefondsandeler, sier Zakariassen.

Han anbefaler å velge fond som er godt diversifisert, det vil si at fondet eier aksjer på tvers av bransjer og landegrenser. Hvis du skal eie flere fond, er det ikke noe i veien med å bygge på med mer spissede fond.

Les også: Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert

Så mye har vi investert

Undersøkelsen viser at det har vært en økning i andelen som sparer mellom 1000-2000 kroner månedlig i forhold til på samme tid i fjor, mens andelen som sparer mellom 2000-5000 kroner har gått noe ned.

Ni prosent av de som sparer månedlig setter av et beløp som er høyere enn 5000 kroner.

Når det gjelder hvor mye vi samlet har i aksjefond, har nesten 60 prosent av oss under 100.000 kroner. I diagrammet under kan du se hvordan fordelingen er. Grønn stolpe viser status i 2016, lilla stolpe viser status i 2015 osv.

Stolpediagrammet viser hvor mye vi samlet har plassert i aksjefond. Grønn stolpe viser status i 2016, lilla stolpe viser status i 2015 osv. Kilde: VFF

Stolpediagrammet viser hvor mye vi samlet har plassert i aksjefond. Grønn stolpe viser status i 2016, lilla stolpe viser status i 2015 osv. Kilde: VFF

Fondsavkastning vises etter fratrekk av kostnader

Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om de tror at avkastningstallene som publiseres i flere aviser og nettsteder er fratrukket forvaltningshonoraret.

Hele 63 prosent svarte at de ikke visste, 31 prosent svarte nei og seks prosent svarte ja. Ettersom det riktige svaret er ja, mener Zakariassen de fortsatt har mye å jobbe med.

– Dette tyder på at det fortsatt er behov for mer informasjon om sparing i verdipapirfond, herunder at avkastningstallene som publiseres viser nettoavkastingen, sier Zakariassen.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 9.-16. mai, og er vektet etter kjønn, alder og landsdel.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?