Vil ha bedre utstyrsstipend til elever som tar yrkesfag

Det foreslås høyere utstyrsstipend til elever som tar yrkesfag. Bildet viser en yrkesfagelev som kjempet om tittelen Finnmarksmester i sitt fag. Foto: Maria Borch Mietinen / FFK

Kunnskapsdepartementet har nå bedt om en gjennomgang av elevenes faktiske utgifter til utstyr i videregående opplæring for å vurdere økt stipend til enkelte yrkesfaglige studieretninger.

Annonse:


– I Jeløya-plattformen står det at regjeringen vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. Målet er at det skal være bedre sammenheng mellom de faktiske utgiftene elevene har til nødvendig utstyr, og stipendet de får fra Lånekassen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Det vet vi også at er viktig for elevene og står høyt oppe på Elevorganisasjonens agenda, legger han til.

Alle med lovfestet rett til tre års videregående skole, med unntak av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater, kan få utstyrsstipend fra Lånekassen.

Dette er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel anskaffelse av PC, bøker eller klær. 

Utstyrsstipendet har tre ulike satser, hhv 1032, 2285 og 3818 kroner for dette skoleåret, avhengig av hvilken utdanning du tar.

Les også: 15.000 elever unnlot å søke på stipend de har rett på

Stipendet baserer seg på tall fra 2006

Satsene ble i sin tid fastsatt på bakgrunn av en kartlegging av elevenes individuelle utgifter til utstyr våren 2006.

En kartlegging ble også gjennomført i 2009, og den viste at det var store variasjoner mellom utdanningsprogrammene, og også mellom skoler.

Nå mener regjeringen at det er behov for nok et oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette området.

– Regjeringen ønsker at flere skal velge yrkesfag, og en del av yrkesfagsløftet er også å ta tak i utstyrsstipendet. Vi vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene, men vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Sanner, og legger til:

– Vi ber nå Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lånekassen om å komme med konkrete forslag til nivå på utstyrsstipend for de ulike utdanningsprogrammene i videregående.

Anslag fra Lånekassen viser at 157.620 elever vil motta utstyrsstipendet i undervisningsåret 2018-19.

Gjennomsnittlig stipendbeløp per utstyrsstipendmottaker er anslått til 1660 kr.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skoler tar opptil 1300 kroner for å kopiere vitnemålet

Flytte hjemmefra? Du kan være innboforsikret gjennom foreldrene dine

Så mye mobildata bruker vi per måned, og dette er de billigste abonnementene

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett