SSB: Nye boliglån har blitt dyrere

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Utlånsrenten på nye boliglån økte i gjennomsnitt med 0,03 prosentpoeng til 2,39 prosent i oktober, viser ferske tall fra SSB. Det skyldes hovedsakelig at renten på fastrentelån har steget den siste tiden.

Mens fastrenten på nye boliglån til husholdningene fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,14 prosentpoeng til 2,46 prosent, økte flytende rente på nye boliglån med 0,02 prosentpoeng til 2,38 prosent.

Gjennomsnittlig utlånsrente på utestående boliglån var omtrent uendret i samme periode.

Renten på utestående boliglån med fast rente falt med 0,04 prosentpoeng til 3,03 prosent, mens flytende rente på utestående boliglån med var omtrent uendret på 2,44 prosent.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån til husholdninger fra januar 2014 til november 2016. Kilde: SSB

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån til husholdninger fra januar 2014 til november 2016. Kilde: SSB

Økt utlånsmargin til bankene

Ifølge Statistisk sentralbyrå økte utlånsmarginen på nye boliglån til husholdningene med 0,08 prosentpoeng til 1,27 prosent i oktober, mens utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,04 prosentpoeng til 1,37 prosent.

Samtidig gikk bankenes innskuddsmargin ned med 0,05 prosentpoeng.

Renta på bankinnskudd fra husholdninger var tilnærmet uendret på 0,74 prosent i oktober.

Les også: Er ikke fastrentelån ulønnsomt, da?

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene