Skatteetaten vil midlertidig stoppe bruk av tvangsmulkter til bedrifter

Skattedirektør Hans Christian Holte lemper nå på sanksjoner for næringslivet. Foto: Skatteetaten

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt i en periode fremover. Det gjelder både for a-melding, merverdiavgift-melding og skattemelding.

– Det er krevende tider for store deler av næringslivet som nå opplever bortfall av inntekter. Vi tar derfor initiativ til å stoppe tvangsmulkt midlertidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Skatteetaten stopper blant annet automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding.

Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen.

I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

– Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi arbeidsgivere likevel gjøre det de kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen. På den måten sikres det at ansatte har oppdaterte og riktige opplysninger hvis de for eksempel trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden, sier Holte.

Les også: Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Det er viktig at a-meldinger blir levert

Det er viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen.

– Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV. For at kravene kan bli behandlet så raskt som mulig, må opplysningene fra a-meldingen være oppdaterte, sier skattedirektøren.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt, selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Les også: I år har regelverket for kjøring av traktor på offentlig vei blitt myket opp

Annonse:


Tvangsmulkt for merverdiavgift stoppes midlertidig

Skatteetaten vil heller ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding.

Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

– Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte.

Virksomheter som er registert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-meldingen (tidligere kalt omsetningsoppgave).

Les også: Nytt støttetilbud fra Enova: Kjøp elvarebil og få opptil 50.000 kroner

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt også midlertidig stoppes.

Innleveringsfristen er 31. mai.

– Mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldingen. Vi ser at dette kan være ekstra krevende å få koordinert nå. Men husk at det likevel er veldig viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten din blir riktig, sier skattedirektøren.

Det er også mulig å søke om utsatt frist. Det gjøres enkelt på skatteetaten.no

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

OBS!! Svindlere utgir seg for å være Skatteetaten igjen

Fra 1. oktober fikk selvstendig næringsdrivende bedre sykepengeordning

To norske oppfinnelser rangert blant de 100 beste i Time Magazine

Her skal Vinmonopolet åpne nye butikker i 2020