Kjøp i utlandet over 6000 kroner er ikke nødvendigvis dekket av forsikringen

Dersom du ikke betaler toll og avgifter på kostbare gjenstander ved innførsel til Norge, er heller ikke gjenstanden dekket av forsikringen. Bildet viser en Rolex Explorer II. Foto: Pixabay

Mange handler med seg kostbare klokker, klær, vesker og lignende når de er i utlandet, uten å melde fra til tollmyndighetene når de kommer hjem. Det kan straffe seg på flere måter.

Dersom du har vært utenfor Norges grenser i mer enn ett døgn, kan du ta med deg varer for inntil 6000 norske kroner uten å betale toll og avgifter.

Når utenlandsoppholdet er mindre enn 24 timer, er summen 3000 kroner.

Har du handlet for et høyere beløp, må du for all del huske å gå innom rød sone til Tolletaten når du kommer tilbake.

Der betaler du moms, samt eventuelt toll.

Annonse:


Hvis du ikke gjør det, risikerer du for det første straff i form av bøter eller fengsel, hvis dette blir oppdaget av tollmyndighetene.

For det andre risikerer du at gjenstandene du tar inn ulovlig ikke er dekket av forsikringene dine.

Les også: Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet

Tror mange er ikke vet om verdigrensene

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll. Foto: Gjensidige

– Har du «smuglet» en kostbar klokke eller andre verdifulle varer inn i landet, kan du få store problemer hvis de blir stålet eller forsvinner. Vilkårene er krystallklare på at slike varer ikke dekkes over reiseforsikringen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I vilkårene til forsikringsselskapet står nemlig følgende: «Gjenstander som er ført inn til Norge i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder uavhengig av når gjenstanden ble innført.»

Voll tror mange ikke er klar over at varer over en viss sum må tollklareres når de tas med hjem til Norge, men også at en del bevisst prøver å unngå kostnadene dette medfører.

– Forsikringsselskapet får hver sommer flere henvendelser fra fortvilte kunder som er blitt frastjålet kostbare klokker, smykker eller vesker, sier han, og fortsetter: 

– Normalt får kunden dekket slike tap raskt og enkelt, men om det viser seg at de mangler dokumentasjon på hvor varen er kjøpt eller at eiendelene ikke er tollklarert, blir det blankt avslag.

Les også: Hele 320.000 nordmenn har gruet seg til å få sommerens kredittkort-regninger

Fikk ikke dekket stjålet Rolex til 55.000 kroner

Kommunikasjonssjefen anslår at Gjensidige hvert år avslår erstatningskrav på nærmere 200 gjenstander som er ført inn i Norge og ikke betalt toll og avgifter for.

Ett av disse avslagene gjaldt en person som hadde kjøpt seg en Rolex til en verdi av 55.000 kroner i England.

Etter å ha blitt ranet i Sør-Amerika, sendte forsikringskunden inn sitt krav.

Det ble imidlertid avslått, siden kunden ikke kunne vise til at det var betalt lovpålagt toll og avgifter på klokken ved innførsel til Norge.

– Mange kunder blir fortvilte. Samtidig skjønner de også at vi som forsikringsselskap ikke kan utbetale erstatning når varen er ført inn til Norge i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler, sier Voll.

For å unngå anger i ettertid, er derfor oppfordringen til Voll å gå på rødt om du har kjøpt varer eller gjenstander over vanlig kvote.

Les også: Strømprisen har mer enn doblet seg i løpet av ni sommeruker

En velkjent problemstilling hos Tryg også

Kommunikasjonssjef Ole Irgens. Foto: Tryg Forsikring

– For at gjenstander kjøpt i utlandet skal være dekket av forsikringen, må det være betalt toll og avgifter ved innførsel, bekrefter også kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg til Pengenytt.

– Vi krever kvittering eller dokumentasjon på at det er betalt moms og toll, før vi utbetaler en eventuell erstatning, sier han videre.

Dette gjelder for reiseforsikringer, men også for innboforsikringer.

Når Pengenytt spør forsikringsselskapet If om denne problemstillingen er vanlig hos dem, svarer informasjonsdirektør Jon Berge følgende:

– Vi har dessverre ingen statistikk på hvor omfattende dette er.

Ifølge Finans Norge ble det i fjor utbetalt totalt 314 millioner kroner i erstatning for tapt reisegods. I tillegg kommer gjenstander tapt i brann, innbrudd og under vannskade, og som blir dekket av innboforsikringen.

Hvor mye som ble avslått som følge ulovlig innførsel, er ukjent.

– Det har vi ingen oversikt over hos oss. Vilkårene fastsettes også av de enkelte forsikringsselskapene, opplyser kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Les også: Skal utrede formueskattens virkninger


Slik er reglene ved innførsel av varer fra utlandet over verdigrensen:

  • Du betaler avgifter ved å gå på rød sone når du kommer til grensen
  • Du må selv sørge for å velge en grenseovergang med et betjent tollkontor
  • Dersom du har handlet over verdigrensen, skal du betale 25 prosent merverdiavgift på de fleste varer
  • I tillegg er det noen varer som har toll. Forenklet sagt gjelder dette bare klær og mat
  • Du kan selv velge hvilke varer som skal inngå i verdigrensen. Eksempel: Har du vært ute av Norge i mer enn 24 timer og kjøpt en sofa til 5000 kroner og en barnevogn til 3000 kroner, lønner det seg å la sofaen være en del av verdigrensen, mens du betaler avgifter for barnevognen
  • Husk at dersom verdien av én vare er over grensen, må du betale toll og avgifter for hele verdien til varen. Har du for eksempel kjøpt en sofa til 10.000 kroner, må du betale avgifter for hele verdien
  • Varer som utgjør en helhet, for eksempel et kjøkken, kan ikke deles opp og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn verdigrensen
  • Sjekk Toll.nos importkalkulator for å se hvor mye du må betale for det du ønsker å kjøpe med deg fra utlandet

Kilde: Tolldirektoratet


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

– Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Uvanlig situasjon i rentemarkedet kan gi gunstige fastrenter fremover

Mange kan redusere både formue- og eiendomsskatt ved å sjekke post 4.3.2 i skattemeldingen

Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Banktilbudet gjennom Posten avvikles