Annonse:


Ikke heldig å sette opp panten for mye

Enkelte mener derimot pantesatsene burde være høyere enn to og tre kroner, slik at enda flere ble oppmuntret til levere inn bokser og flasker.

– Det kan virke mot sin hensikt å heve pantesatsene for mye. Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Vidar Helgesen til det.

 Høyere pantesatser enn i våre naboland kan også føre til handelslekkasje, ettersom produktene i Norge blir oppfattet som dyrere.Det kan øke forsøplingen fra importerte flasker og bokser, som ikke kan pantes i Norge.Høye pantesatser øker også risikoen for falsk merking av emballasjen og dermed svindel, mener departementet.

De nye pantesatsene vil tre i kraft ved nyttår, men de gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018. 

Dette for at bransjen skal gis tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene sine.