Fra høsten kan regelverket for kontantstøtte endres

Fra høsten kan det komme nye regler for kontantstøtteordningen, men du og familien kan fortsatt reise utenlands i opptil tre måneder og samtidig beholde kontantstøtten. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Tidligere denne måneden la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å endre regelverket for kontantstøtteordningen fra og med 1. august.

Annonse:


Dersom barnet ditt ikke går i en barnehage med offentlig tilskudd, kan du få 7500 kroner i månedlig skattefri kontantstøtte.

Hvis det har deltidsplass, det vil si avtalt oppholdstid i barnehagen på mindre enn 20 timer i uken, er satsen 3750 kroner.

Forutsetningen er at barnet er mellom ett og to år, og at du og din samboer begge har minst fem års medlemskap i Folketrygden.

Nå foreslår regjeringen at det innføres enda flere graderte satser for kontantstøtte, avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen.

I oppsettet under kan du se hvilke regler som gjelder i dag, samt hvilke som er foreslått fra 1. august i år:

Kilde: Nav

Nav opplyser dessuten at du ikke vil trenge å søke på nytt dersom du allerede mottar kontantstøtte, og at den nye satsen automatisk blir beregnet på nytt.

Du vil få et eget brev med informasjon om det nye beløpet.

Forslaget til lovendring behandles av Stortinget i løpet av juni 2018.

NB: Det er den avtalte oppholdstiden i barnehagen som avgjør hvor mye du får i kontantstøtte. Det har ingen betydning om barnet er mindre i barnehagen enn den avtalte oppholdstiden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Politiet oppfordrer deg til å sjekke passet ditt

Dette må du vite om skattemeldingen dersom du er gift eller samboer

Derfor vil heller ikke denne regjeringen øke barnetrygden

Nav endret flere regler og satser fra nyttår

Nå kan du sende brev og pakker fra din egen postkasse