Fra 1. september kan du investere via aksjesparekonto

Illustrasjonsfoto: George Rex/ Wikimedia commons

Regjeringen åpner nå veldig snart for at personlige skatteytere også skal få opprette en aksjesparekonto.

Annonse:


Tidligere har proffene realisert aksjer og fond uten at det har utløst skatt via sine investeringsselskaper.

Nå gis du også snart muligheten til å investere med såkalt utsatt skatt.

Innskudd på aksjesparekontoen kan nemlig benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond, og gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen.

Gevinsten blir da altså ikke skattepliktig i forbindelse med selve salget, slik det er i dag.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Enklere og mer fleksibelt

– Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Vi legger dermed til rette for at flere vil kunne benytte seg av denne formen for sparing og investering, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en melding.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og disse vil kunne tilby aksjesparekonto fra 1. september 2017.

Forskriften som ble fastsatt i dag regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring.

Videre gir den regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder, og om oppsigelse av konto.

Les også: Få opptil 4645 kroner om du vraker bilen før 1. juli

Overfør dine eksisterende investeringer

I en overgangsperiode frem til nyttår vil det være mulig å flytte aksjer og fondsandeler inn på kontoen uten at det utløser skatt.

Etter at overgangsordningen er over, vil flytting av aksjer og fond inn til kontoen behandles som skattemessig realisasjon.

Det vil derfor lønne seg å flytte aksjer og aksjefond med gevinster til den nye kontotypen.

Tilsvarende vil det lønne seg å selge aksjer og fond med tap utenom kontoen, ettersom du da får skattefradrag.

Nettmegleren Nordnet opplyser at du vil få skjermingsfradrag for innskuddet på aksjesparekontoen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Kristoffer Stensrud gir seg i aksjefondet Skagen Kon-Tiki

Dette gjør kvinner til sparevinnere

Banker vil anbefale fondskonto, selv med nye skatteregler