– Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, legger han til.

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men de vil bli lovlige når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynligvis i begynnelsen av neste år.

Tilgjengeligheten til e-sigaretter med nikotin vil da øke betraktelig, også for unge.

Les også: Nå blir det flere pantbare vin- og brennevinsflasker på Vinmonopolet

Det blir stadig færre røykere

Andelen røykere i befolkningen er nedadgående og en stadig eldre gruppe.

Andelen dagligrøykere blant unge mellom 16–24 år er i dag på kun én prosent, mens blant dem i aldersgruppen 55–64 år er den 17 prosent.

Saken fortsetter under annonsen:


Voksne røykeres tilgang til e-sigaretter må derfor balanseres opp mot behovet for å beskytte barn og unge mot disse produktene.

– Det er særlig viktig å hindre at e-sigaretter med nikotin blir en inngangsport til tobakksbruk for unge. Vi vet at aldergrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge. Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, sier Høie.

Les også: Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Vil ha forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter

I høringsnotatet foreslås det å innføre forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter. Flere andre land har innført eller foreslått dette, blant annet Finland, Danmark, Sverige, Nederland og USA.

Ifølge danske myndigheter er smak en viktig årsak til at unge prøver e-sigaretter. Unge oppfatter e-sigaretter med søte smaker som mindre helsefarlige enn e-sigaretter med tobakkssmak.

Et annet forslag for å hindre at unge begynner med e-sigaretter, er forbud mot at pakningene kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge.

Bare Danmark og Israel har innført helt standardiserte pakninger for e-sigaretter, men arbeid med å innføre dette er også på gang i flere andre land, som Finland og Nederland.

– Som et første skritt foreslår departementet nå et forbud mot pakningselementer som særlig tiltrekker seg unge, men jeg vil følge nøye med på utviklingen av standardiserte pakninger for e-sigaretter i andre land, sier Høie.

Les også: Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Vil også utvide røykeforbudet

For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

Svært mange land har de siste årene innført røykeforbud i biler med barn som passasjer.

– Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne, og undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil kan være 23 ganger så giftig som i et hus. Selv om et forbud griper inn i den private sfære, mener jeg at barnets rett til et røykfritt miljø og god helse må veie tyngre enn at en voksen skal ha mulighet til å røyke samme med i en bil, sier Høie.

Hovedmålet med å utvide røykeforbudet til flere steder er å beskytte barn mot passiv røyking, men det vil også være positivt for personer som har astma, gravide og andre sårbare grupper. For dem kan selv svært kort eksponering for tobakksrøyk fremkalle akutte sykdomsanfall.

Departementet får relativt mange henvendelser om at røyking i eller utenfor egen bolig, er et problem for naboer. Derfor foreslås det også røykeforbud i innendørs fellesområder som disponeres av flere boenheter, og en tydeliggjøring av muligheten til å vedta røykeforbud på utendørs fellesområder.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Telenor advarer: Flubot er årets mest avanserte svindel

Ny nettleie vil straffe deg som bruker mye strøm på en gang

Arbeidstilsynet gir deg her svar på de vanligste spørsmålene om ferie