Flere vil få billigere barnehage med forenkling av søknadsordning

Kunnskapsdepartementet vil gjøre det vesentlig lettere å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for foreldre med barn i barnehage enn i dag. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Regjeringen ønsker å forenkle søkeprosessen om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehager. Målsetningen er at flere i målgruppen tar ordningene i bruk.

I 2015 innførte regjeringen to moderasjonsordninger for barnehager.

Den ene er går ut på at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass, og den andre er at barn i alderen to til fem år i familier med lav inntekt har krav på gratis kjernetid.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Samisk barnehage i Oslo i 2014. Foto: KMD

– Det er fortsatt for mange barn fra lavinntektsfamilier som ikke går i barnehage. Kommunene sier at det er vanskelig å nå fram til foreldrene med informasjon og at terskelen for å søke med dagens søknadsordning er for høy. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier kunnskaps- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Regjeringen foreslår derfor at foreldre skal slippe å legge frem opplysninger om inntekt når de søker om lavere barnehagepris.

I dag må nemlig søkere legge frem skattemelding og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt til kommunen, samt opplysninger om husholdningen.

Annonse:


Forslaget innebærer at kommunene i stedet innhenter opplysningene direkte fra Skattedirektoratet og Folkeregisteret.

– Nå blir det enklere for lavinntektsfamilier å få billigere barnehage. Det kan bety at flere barn får et godt barnehagetilbud, sier Sanner.

Han mener samtidig at dette grepet vil gjøre det lettere for kommunene å administrere ordningene.

Det foreslås også flere mindre presiseringer i dagens forskrift om foreldrebetaling i barnehager som vil forenkle regelverket og bidra til å gjøre moderasjonsordningene mer tilgjengelig.

Forslaget om forenklet søknadsordning er sendt på høring, og høringsfristen er 5. desember.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Vanskeligstilte barnefamilier får ekstratilskudd på 110 millioner kroner til boligkjøp

Mobiloperatør tilbyr gratis abonnement til barn

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år