Vil regulere utleie gjennom Airbnb

Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Huseiernes Landsforbund går sammen med Leieboerforeningen inn for å regulere muligheten for korttidsutleie gjennom Airbnb. Som hovedregel vil de ikke tillate døgn- eller ukeutleie i mer enn 90 dager per år.

Huseiernes Landsforbund (HL) og Leieboerforeningen (Lbf) har i lengre tid arbeidet for å komme frem til et felles forslag til regler og begrensninger for korttidsutleie av enkelte boliger, går det frem av en pressemelding.

Forslaget gjelder kun eierseksjoner, det vil si leiligheter i bygg med flere boliger og forskjellige eiere. 

Årsaken til dette er at stadig flere naboer klager over inn- og utflyttinger i enkelte leiligheter. Dessuten har det vist seg vanskelig for studenter å skaffe seg hybler i enkelte byer, på grunn av at de heller blir leid ut til ferierende for kortere perioder.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL). Foto: HL

Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL). Foto: HL

Viktig med klare spilleregler

Selv med noe ulike utgangspunkt har de to foreningene klart å komme frem til et felles forslag som er godkjent av begge styrene.

– Vi er kjent med at revisjonen av eierseksjonsloven allerede foregår i Kommunalkomiteen. Airbnb er en viktig del av den sterkt fremvoksende delingsøkonomien. Derfor er det viktig å ha noen klare spilleregler for slik korttidsutleie, sier generalsekretær Peter Batta i HL.

HL og Lbf er enige om at det bør lovfestes en øvre grense for antall døgn i løpet av året slik korttidsutleie skal være tillatt.

Alternativt at sameiene selv gis anledning til å vedtektsfeste at kortidsutleie skal være forbudt i mer enn et visst antall dager.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Forslag om maks 90 utleiedøgn

Organisasjonene mener at det er viktig å gjøre eierne av utleieboliger tilfredse. Den rettslige råderetten over selveiet bolig står nemlig meget sterkt i eierseksjonsloven, slik den er utformet i dag.

Samtidig skal ulempene til naboene begrenses til et lavt nivå.

Basert på disse momentene foreslår derfor Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen at følgende tas inn i eierseksjonsloven:

«Døgn- eller ukesutleie i mer enn 90 dager per år er ikke tillatt, med mindre det i sameiets vedtekter uttrykkelig er fastsatt en annen grense.»

Saken er sendt til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, statssekretær i det samme departementet Per Willy Amundsen og til lederen av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite Helge Andre Njåstad.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt