Vil innføre en grense på hvor mye skattefri personalrabatt du kan få

Mange får personalrabatter i forbindelse med jobben, og spesielt butikkansatte. Nå foreslås det at all rabatt som overstiger 7000 kroner i året skal beskattes. Illustrasjonsbilder er hentet fra Pixabay.

Mange får personalrabatter i forbindelse med jobben, og spesielt butikkansatte. Nå foreslår regjeringen at all rabatt som overstiger 7000 kroner i året skal beskattes.

Annonse:


Stortinget vedtok tidligere i år endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser, også kalt frynsegoder, fra og med inntektsåret 2019.

Det innebærer blant annet at personalrabatter maksimalt kan utgjøre 50 prosent av prisen i sluttbrukermarkedet.

Samtidig varslet regjeringen at den i statsbudsjettet for neste år, som ble lagt frem i mandag, ville foreslå en beløpsgrense for skattefrie personalrabatter.

Det er nå kjent at den foreslås satt til 7000 kroner per år.

Får du personalrabatter som overstiger dette beløpet, må du altså betale skatt av det overskytende.

I dag er ikke personalrabatt på uttak av varer som bedriften produserer eller selger skattepliktig, så lenge uttaket ikke overstiger det som er til «normalt privat forbruk», ifølge Skatteetaten.

Rabatten må også anses som «rimelig».

Les også: Statsbudsjettet 2019: Dette vil det bety for din lommebok

Skattebetalerforeningen tror noen vil gå på en kraftig smell

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Dette er et område som tidligere har vært preget av skjønnsmessige regler. Beløpsgrensen på 7000 medfører helt sikkert at mange som tidligere har brukt personalrabatter aktivt, nå må betale skatt av denne ordningen, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, til egne nettsider.

– Samtidig åpner grensen for at andre bedrifter kan tilby lignende ordninger, der det lar seg gjøre, som en del av frynsegodene i bedriften, legger han til.

Lothe vil ikke konkludere om grensen på 7000 kroner er rimelig eller ikke.

– Den kan være rimelig i noen tilfeller, mens den i andre tilfeller etter vårt syn er for lav. Og dette er også noe av problemet med en slik absolutt grense: Når ytelsene er så forskjellig-artede, vil en firkantet regel i mange tilfeller virke urimelig, mener han, og fortsetter:

– Ofte er det også i arbeidsgivers interesse at de ansatte benytter arbeidsgivers produkter, og i slike tilfeller vil det kunne være rimelig med en høyere skattefri rabatt. Men det er ikke tvil om at de nye reglene vil kunne være reell skatteskjerpende for en del arbeidstakere.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skatteetaten gir nå dagbøter til utleiere som ikke vil oppgi personalia på leietaker(e)

Dette mener forbrukerøkonomene om statsbudsjettet

18. oktober kommer de nye 50- og 500-kronesedlene

Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt