Vil innføre åtte dagers egenmelding til alle

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Øyvinn Myge/ ASD

I dag presenterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie innholdet i den nye avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA), og der går det blant annet frem at reglene for egenmelding skal mykes opp.

Annonse:


– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

For å redusere både sykefravær og frafallet fra arbeidslivet, har partene blitt enige om følgende tiltak og virkemidler:

  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Utvidet egenmelding innebærer at ansatte selv kan melde seg syke i inntil åtte dager sammenhengende, dog ikke mer enn totalt 24 dager i året, uten å oppsøke lege.

Til nå har ansatte i bedrifter uten IA-avtale måtte nøye seg med tre dagers sammenhengende egenmelding.

Den nye IA-avtalen ble signert i dag og vil gjelde for perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet, opplyses det.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

11 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

I 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

På nyåret kommer nye regler for EU-kontroll

Slik blir den nye skattemeldingen