Unge fondssparere kjøpte mer indeksfond enn de eldre

Kron Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. Foto: Tobias Østmoen.

65 % av investorene under 30 år satte pengene i indeksfond, mens kun 48 % av de over 30 år gjorde det samme. Norske og nordiske indeksfond dominerte kjøpslisten for Kron-kundene i mars, og med 114 millioner kroner i innskudd og 95 i uttak ble det nettokjøpt fond for 19,2 millioner kroner.

Nyhetsbildet i mars fortsatte å preges av krigen i Ukraina, inflasjonsbekymringer og ubalanser i råvaremarkedene. Den tiårige referanserenten på amerikanske statsobligasjoner steg gjennom måneden og nådde en topp på 2,55 prosent den siste uken i mars. Det var stor spredning i avkastning innenfor både aksjer og obligasjoner. Verdensindeksen for aksjer i norske kroner steg 2,2 %, mens indeksen for fremvoksende markeder endte i minus 2,5 %, hvor Kina trakk en del ned på grunn av usikkerhet rundt landets posisjon i forhold til Ukraina-krisen. De høye olje- og gassprisene er blitt forsterket av krigen i Ukraina, og dette har ført til at energitunge Oslo Børs har klart seg bedre enn de fleste andre aksjemarkeder og hovedindeksen endte opp 4,2 %.

– Det har vært usedvanlig stor spredning i avkastning for ulike fond. De som satt med Øst-Europa fond har sett tap på ned mot 60 %. De som heller fulgte store mengder internasjonal kapital på flukt fra geopolitisk risiko inn i Latin-Amerika-fond endte opp med 10 – 20 % månedsavkastning, sier investeringsdirektør i Kron, Joar Hagatun

Norske og nordiske fond på topp

Kron-kundene allokerte mye av pengene til hjemlige trakter i perioden, med hele 5 av 10 fond på topplisten med fokus på Norden eller Norge.

– Den store overvekten til hjemmemarkedet skyldes nok en kombinasjon av at den såkalte «home bias»-effekten blir forsterket i perioder med usikkerhet og risiko, samt et ønske om å være investert i energiselskaper, fortsetter Hagatun.

Det er fire indeksfond fra DNB, KLP og Alfred Berg sammen med et nordisk eiendomsfond fra Odin som topper hjemmemarkedslisten.

– Mange tenker nok at eiendomsfond vil gi god inflasjonsbeskyttelse. Selskaper som allerede eier oppført eiendom, kan dra nytte av den kraftige prisstigningen på materialer og byggevarer som trengs for å sette opp nye bygninger, sier Hagatun.

Unge flokker til indeksfond

Hele 65 % av innskuddene fra Kron-kundene under 30 år endte i indeksfond i mars, mot 48 % av kapitalen fra de over 30 år. De unge velger mest globale og amerikanske indeksfond, og bruker i tillegg til de norske forvaltningsmiljøene fond fra amerikanske iShares, som er eid av verdens største kapitalforvalter Blackrock.

– Unge under 30 år har fått med seg hvor viktig det er å ikke skusle bort god avkastning på høye kostnader. Indeksfond tar i tillegg bort risikoen for å velge feil aksjer, feil sektor og feil fondsforvalter slik at du kun har ren markedsrisiko, sier Hagatun.