– Tariffoppgjøret skal sikre gode velferdstjenester til innbyggerne

ks Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: KS.

– For at kommunene skal kunne tilby innbyggerne gode velferdstjenester, er hele laget av dyktige medarbeidere viktig. I tariffoppgjøret må KS finne samlende løsninger for hele laget, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø da han besøkte Innlandet tirsdag.

Tariffoppgjøret i kommunesektoren starter 6. april. Kommunesektorens organisasjon KS er arbeidsgiverorganisasjon og forhandler på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo. Det omfatter nær 500.000 ansatte.

KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø deltok i dag på KS’ strategikonferanse i Innlandet. Her samles politiske og administrative ledere fra kommunene for å gi innspill til KS’ hovedstyre og forhandlere.

Kommunene og fylkeskommunen i Innlandet vedtar innspill til KS om tariffoppgjøret, og det skal Fylkesmøtet oppsummere i sitt møte i mars. Slik blir KS’ forhandlingsmandat blir godt forankret i kommunene, sier Trond Lesjø.

– Vi står foran et krevende tariffoppgjør. KS vil gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger rundt forhandlingsbordet som gjør kommunene i stand til å løse sitt viktigste oppdrag: Gode tjenester til innbyggerne, sa Gangsø.

I kommunesektoren er det én tariffavtale for alle ansatte, én kake å fordele. KS må balansere krav fra fire forhandlingssammenslutninger med 40 fagforbund.

Lønnsutviklingen i Norge følger frontfagsmodellen. Det betyr kort sagt at ansatte i industrien som konkurrerer med utenlandske bedrifter forhandler først og legger en norm for lønnsveksten i resten av arbeidslivet. Hvis norsk industri mister konkurransekraft, svekkes hele økonomien – også grunnlaget for velferdstjenestene som kommunene leverer.

– Noen arbeidstakerorganisasjoner hevder i mediene at de er blitt hengende etter privat sektor lønnsmessig. Men når vi ser lønnsutviklingen over tid, slik frontfagsmodellen sier vi skal, kommer kommunesektoren og industrien omtrent like godt ut de siste fem årene. I kommunesektoren har ansatte med høyere utdanning kommet best ut, sier Gangsø.

Han legger til at frontfaget ikke setter en absolutt ramme, og at KS vil bruke handlingsrommet modellen gir.

Samtidig som hele laget av ansatte skal få en rimelig lønnsøkning, er noen yrkesgrupper vanskeligere å rekruttere i kommunene. I årene framover vil det bli stadig flere eldre, og behovet for helsepersonell av mange slag vil øke over hele landet. Selv om behovet for arbeidskraft varierer i ulike deler av landet, trenger kommunen alle yrkesgruppene for å levere gode og sammenhengende tjenester til sine innbyggere.

– I Innlandet sier kommunene at det er mest utfordrende å rekruttere sykepleiere og leger. Det viser KS arbeidsgivermonitor, sier Trond Lesjø.