KredinorFrykter inkassohopp etter Black Friday

Sjefen i Norges største inkassoselskap, Klaus-Anders Nysteen fra Kredinor, frykter ny kjøpefest på Black Friday. Etter flere år med nedgang i nordmenns inkassogjeld er Nysteen urolig for at trenden skal…
Se opp for svindel-SMS i sommer!

I likhet med mange andre selskaper opplever Kredinor en bølge av SMS-meldinger som sendes ut i vårt navn. Meldingene inneholder stort sett krav om små beløp og oppfordring om å…