Frykter inkassohopp etter Black Friday

kredinor Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor slår fast at folk også i år har brukt feriepengene sine til å betale ned inkassogjeld. Foto: Nicolas Torrenc.

Sjefen i Norges største inkassoselskap, Klaus-Anders Nysteen fra Kredinor, frykter ny kjøpefest på Black Friday. Etter flere år med nedgang i nordmenns inkassogjeld er Nysteen urolig for at trenden skal snu.

Renteoppgangen begynner for alvor å bite i nordmenns økonomi denne høsten. I tillegg har vi prisoppgangen som slår for mange. Derfor er vi svært urolig for at nordmenn lar seg friste til å handle med penger de ikke har, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Ifølge tall fra Finanstilsynet utgjorde den totale inkassogjelden fra forbrukslån og kredittkort 33,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal i år. Det var en nedgang på 0,8 milliarder kroner fra årsskiftet.

– Etter innføringen av gjeldsregisteret i 2019 fikk vi bedre oversikt over hvem som fikk forbrukslån. Det gjorde at inkassogjelden falt. Denne trenden ble ytterligere forsterket under pandemien da nordmenn var flinke til å spare og betale på gammel moro. Men nå frykter vi denne trenden skal snu på grunn av økning i renter og priser, sier Nysteen.

Tilbud til 75 000 kunder

Som et bærekraftig motsvar til Black Friday ønsker Kredinor å gi en hjelpende hånd og sende ut et løsningsforslag til kundene..

 – 75 000 kunder vil de nærmeste dagene bli kontaktet av oss med forslag om individuelle løsninger basert på betalingshistorikk og betalingsevne. Vi vil ikke legge sten til den økonomiske byrden og håper dette kan være et viktig steg for mange til å få kontroll på privatøkonomien, sier Nysteen.

Kredinor har delt kundene i tre grupper. Den første gruppen er dem med inkassogjeld under 20 000 kroner. De vil få tilbud om en kontantreduksjon som en hjelp til å betale ned gjelden.

I kategorien opp til 70 000 kroner er inkassogjelden mer kompleks å håndtere. Tilbudet vil her bestå i reduksjon av gjeld, nedbetalingsplan og frys av renter.

I kategorien inkassogjeld over 70 000 kroner er det spesielle avtaler for alle kundene som gjelder, der det er en kombinasjon av de foregående tiltakene. Totalt er det over 10 000 kunder i den siste kategorien som vil få ekstra oppmerksomhet.

– Vi ønsker spesielt å hjelpe dem som sliter mest økonomisk med å betale ned på inkassogjelden sin fremfor å bruke mer penger. Dette er ment som en motvekt til en vond økonomisk spiral som Black Friday fører til for mange personer, sier Nysteen

Forutsetningen for å få tilbud om bistand er at inntekten er lav og at kundene ikke har formue.

Kundene som får tilbudet, vil bli kontaktet og kan enkelt logge inn via Min Side på Kredinor.no for å få oversikt på sitt kundeforhold og løsningsforslag.