Gladnytt: Kredinor vil kutte innkassogjelden på Black Friday!

jul Juletre. Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Norges største inkassoselskap, Kredinor, vil som et bærekraftig motsvar til Black Friday gi en hjelpende hånd og sende ut et løsningsforslag til omtrent 75 000 kunder.

– Med høye strømpriser og stigende renter vet vi at mange kommer til å slite utover vinteren. Derfor ønsker vi å rette fokuset mot nedbetaling av gjeld fremfor å pådra seg ny, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

November er en måned med generelt høyt trykk på å få folk til å bruke penger, med Black Friday som det absolutte toppunktet. Det utgjør en risiko å øke inkassobelastningen for dem som sliter mest.

– 75 000 kunder vil de nærmeste dagene bli kontaktet av oss med forslag om individuelle løsninger basert på betalingshistorikk og betalingsevne. Vi vil ikke legge sten til den økonomiske byrden og håper dette kan være et viktig steg for mange til å få kontroll på privatøkonomien, sier Nysteen.

Kredinor har delt kundene i tre grupper. Den første gruppen er dem med inkassogjeld under 20 000 kroner. De vil få tilbud om en kontantreduksjon som en hjelp til å betale ned gjelden.

I kategorien opp til 70 000 kroner er inkassogjelden mer kompleks å håndtere. Tilbudet vil her bestå i reduksjon av gjeld, nedbetalingsplan og frys av renter.

I kategorien inkassogjeld over 70 000 kroner er det spesielle avtaler for alle kundene som gjelder, der det er en kombinasjon av de foregående tiltakene. Totalt er det over 10 000 kunder i den siste kategorien som vil få ekstra oppmerksomhet.

– Vi ønsker spesielt å hjelpe dem som sliter mest økonomisk med å betale ned på inkassogjelden sin fremfor å bruke mer penger. Dette er ment som en motvekt til en vond økonomisk spiral som Black Friday fører til for mange personer, sier Nysteen

Forutsetningen for å få tilbud om bistand er at inntekten er lav og at kundene ikke har formue.

Kundene som får tilbudet, vil bli kontaktet og kan enkelt logge inn via Min Side på Kredinor.no for å få oversikt på sitt kundeforhold og løsningsforslag.