Fattigdommen i Norge: Folk er utslitte av gjeld

mobil trist Illustrasjonsbilde. Foto: Freepik.

Et av Norges største inkassoselskaper, Kredinor, ser økende betalingsproblemer hos sine kunder. For mange fører betalingsproblemene til såkalt «gjeldsfatigue», de blir motløse og likegyldige til regningene som hoper seg opp.

– Responsen fra våre kunder er svært bekymringsfull. De kjenner utfordringene med høyere renter og økte priser på kroppen, og mange av dem har rett og slett gitt opp og sluttet å forholde seg til regningene sine, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Den siste tiden har Kredinor dybdeintervjuet mer enn 200 kunder med gjeldsproblemer.

– Jeg har vært med på flere av intervjuene og det er slående at så mange forteller om det samme; at de har mistet helt oversikten og derfor gir opp, sier Nysteen.

En av de største utfordringene for dem som har gjeldsproblemer, er å skaffe seg en oversikt over hva de faktisk skylder.

– Det å ha flere krav hos ulike inkassoselskaper gjør at det blir et ikke ubetydelig trykk i form av telefoner, brev og meldinger. Med krav hos fire inkassoselskaper kan en kunde få inntil 60 telefoner per måned. Dette unner jeg ingen, sier Nysteen.

Gjøre det enklere for kunden

Nysteen tar nå til orde for et samlet system som gjør det enklere for kunden å få en totaloversikt. Det er nylig etablert et inkassoregister som gjør utveksling av data enklere og raskere, men Kredinor mener det må flere tiltak til.

– Når kunden må forholde seg til ulike inkassoselskaper, er det langt vanskeligere å få totaloversikt. Og det er ikke bare antall inkassoselskaper som er utfordringen. Staten driver inkasso gjennom Statens Innkrevingssentral, og enkelte kommuner har også egen inkasso. Målet må være at kundene skal kunne se omfanget av hele sin gjeldsutfordring og at vi sammen med dem skal kunne lage en plan som adresserer hele utfordringen. Vi må gå fra å løse enkeltsaker til å løse problemet, sier Nysteen.