Innkassosjef er bekymret for småbarnsfamilier etter renteøkningene

kredinor Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Foto: Nicolas Torrenc.

Norges største inkassoselskap, Kredinor, observerer en tydelig sammenheng mellom renteøkning og økende antall inkassosaker blant yngre personer. De siste ukene har bankene sendt ut melding om at boliglånsrenten settes opp, og realiteten har begynt å gå opp for mange nordmenn.

I dag er det i tillegg lagt frem nye tall som viser rekordhøy kjerneinflasjon, noe som øker sannsynligheten for ytterligere rentehevinger.

– Vi er mest bekymret for småbarnsfamiliene, spesielt de som nylig har kjøpt bolig eller etablert familie. For aldersgruppen under 33 år ser vi en økning på 15–20 prosent sammenlignet med fjoråret når det gjelder inkassosaker, og dette har åpenbart en sammenheng med prisvekst og stadig høyere rente, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Norges Bank satte opp styringsrenten til 3,75 prosent den 22. juni. En renteøkning skal varsles for kundene seks uker før den trer i kraft. Dette betyr at renteøkningen vil ha full effekt i august.

– Brevet mange nordmenn har fått fra banken i sommer forteller om en boliglånsrente på over 5 prosent. Da begynner det virkelig å bli vanskelig, sier Nysteen

Ta kontakt

Kredinor oppfordrer kunder med betalingsproblemer til å ta kontakt med dem så raskt som mulig.

– Som inkassoselskap er vår viktigste oppgave å gjøre det enklere for kundene og ikke legge ytterligere byrder på dem. Hvis du opplever utfordringer med å betale regningene, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å se på ulike løsninger og etablere en gjennomførbar betalingsordning, sier Nysteen.

Større saker til inkasso

Generelt sett har Kredinor observert en moderat økning i inkassosaker mot privatpersoner, med en økning på 4 prosent i antall saker eller 10 prosent målt i pengebeløp.

-Trenden er at det er større saker som går til inkasso. Dette skyldes at det er flere tilfeller av mislighold av boliglån og billån,» sier Nysteen.

Det har faktisk vært en nedgang i inkassogjelden blant personer over 60 år. Dette skyldes at denne gruppen har lavere gjeldsnivå.

– Vi må huske at vi kommer fra en periode med lave inkassotall, så inkassoøkningen i Norge er ikke dramatisk. Samtidig er det grunn til bekymring for visse grupper, og her peker barnefamilier med gjeld seg ut, sier Nysteen.