Ruter: Nye billettpriser fra 29. januar 2023

ruter Ruter, illustrasjonsbilde. Foto: Ruter As / Fotograf Birdy, Birgitte Heneide/ Nucleus AS, Erland Skui.

29. januar 2023 kommer den årlige prisendringen fra Ruter. Prisene endres som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet. Alle inntektene fra billettene går til å opprettholde kollektivtilbudet.

Hvert år justerer Ruter prisene for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet. Fra 29. januar økes prisene for alle billettyper, og økningen utgjør i gjennomsnitt 3,7 %.

Dette tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet, og som de siste to årene har ligget under faktisk prisvekst i samfunnet. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Også kollektivtrafikken har fått økte kostnader slik som mange andre tjenester i samfunnet, sier markedsdirektør i Ruter, Ellen Marie Rogde.