2,5 milliarder i strømstøtte til kunder på Agder i 2022

strøm Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser gav i desember 2022 rekordstor utbetaling til strømkundene på Agder. Beløpet for desember ble på vel 547 millioner kroner. Totalt er det gitt strømstøtte på 2460 millioner kroner til strømkundene på Agder i 2022.

Det er Agder Energi Nett som har fått ansvaret for oppfølging av strømstøtteordningen på Agder, og i desember fikk kundene tilbakebetalt 90 % av kostnadene over 70 øre/kWt eks mva. Dette utgjør et fratrekk på 223,51 øre/kWt med moms. Dette beløpet blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder. De aller fleste strømleverandører har avtale om gjennomfakturering. Det innebærer at kunden mottar en samlet faktura fra sin strømleverandør, for både strøm og nettleie. På denne fakturaen vil det komme frem hva strømstøtten utgjør.

Totalt ble strømstøtten til kundene på Agder på nærmere 2,5 milliarder kroner – 2460 millioner. Utbetalingene har variert fra måned til måned, avhengig av hvor høy gjennomsnittlig strømpris og forbruk har vært. Størst utbetaling ble det i desember 2022, med 547 millioner kroner. Da var gjennomsnittlig strømpris på Agder 335,84 øre/kWt inkl. mva. Lavest utbetaling ble det i november, da det ble utbetalt vel 79 millioner kroner. Da var gjennomsnittlig strømpris på Agder 141,00 øre/kWt.