Regjeringen vil innføre bedre erstatningsordning for voldsutsatte

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nå en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Den skal blant annet føre til raskere erstatningsutbetalinger. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Regjeringen foreslår nå en ny lov om erstatning til voldsutsatte. Hensikten er å gjøre det langt enklere for personer som er utsatt for vold eller deres etterlatte, og å gi raskere utbetalinger.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i forrige uke et forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte på høring.

I dag må voldsutsatte selv søke om voldsoffererstatning, men ordningen er dessverre ikke veldig godt kjent.

Regjeringen foreslår derfor at den voldsutsatte umiddelbart skal få tilbud om å få utbetalt erstatning av staten når retten har dømt noen til å betalte erstatning for nærmere angitte volds- og seksuallovbrudd.

– Vi vil at personer utsatt for vold og overgrep skal slippe å søke og vente på erstatning. Det vet vi kan oppleves som en ekstra belastning for personer som allerede har vært utsatt for alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

I forslaget til ny lov skal skadevolder holdes ansvarlig ved at staten umiddelbart krever å få tilbakebetalt hele beløpet etter at erstatningen er utbetalt.

Systemet er basert på at det stilles krav om at skadevolder er dømt av retten til å betale erstatning til den voldsutsatte. Er skadevolder død, ukjent, under 15 år eller utilregnelig, foreslås det unntak fra kravet om dom.

I tillegg til at forslaget vil gjøre det enklere for voldsutsatte, vil den nye loven også gi økte inntekter til staten.

Les også: Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Annonse:


Øker grensen for erstatning for eldre saker

Dagens lov oppfattes dessuten ofte som urettferdig. Én av årsakene til det er at det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning.

Grensen har blitt hevet flere ganger, fra 150.000 kroner i 1986 til seks millioner kroner i 2012.

Regjeringen forslår nå at den øvre grensen skal gjelde for alle saker som behandles etter at ny lov trer i kraft.

I tillegg foreslår regjeringen at grensen på seks millioner får virkning for allerede behandlede saker der det foreligger dom og den voldsutsatte er tilkjent høyere erstatning av domstolene enn det staten har utbetalt.

– Det er fullt forståelig at det oppfattes som urimelig å få en mye lavere erstatning enn det domstolen har dømt den ansvarlige til å betale bare fordi det er lenge siden man ble utsatt for vold. Den øvre grensen på seks millioner skal gjelde for alle saker med dom, også tidligere saker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den nye loven har til hensikt å erstatte voldsoffererstatningsloven. Høringsfristen er satt til 4. desember.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. september øker barnetrygden betydelig

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fra 1. juli gjelder nye regler for antall omsorgsdager

Dette er prisen du må betale for å gjøre døde om til diamanter