Økt flytting: OBOS-prisene opp to prosent i Oslo

boligkjøp Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 2 prosent fra april til mai. På landsbasis gikk prisene opp 2,6 prosent. – Det er selgers marked om dagen.

– Prisene økte kraftig igjen i mai etter å ha stått omtrent stille et par måneder. Prisoppgangen var høyere enn ventet. I gjennomsnitt har prisene i mai økt med rundt en prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris passerte for første gang 80 000 kroner for OBOS-leiligheter i Oslo i mai.

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 10,6 prosent. De tolv siste månedene er oppgangen 6,3 prosent.

På landsbasis økte prisene 2,6 prosent i mai, mens de er 6,4 prosent opp de tolv siste månedene. Hittil i år er prisene opp 11,4 prosent.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i mai var på 80 179 kroner i Oslo-området og på landsbasis 69 243 kroner.

Bygges for lite

Ifølge Monsvold var det normal aktivitet i bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo i mai. Antall omsetninger var omtrent lik som i mai i perioden 2016-2021, men samtidig godt under rekordomsetningen i mai 2019.

– Moderat omsetning og sterk prisoppgang kan ha sammenheng med at det også i mai var færre boliger til salgs enn normalt. Det har vært få usolgte boliger i Oslo siden starten av året. I tillegg har flaskehalser i utarbeidelsen av tilstandsrapporter gjort at det tar lenger tid å få boliger ut i markedet, sier Monsvold.

Det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som bidrar til å trekke prisene opp. Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

– Tallene over igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til april.

Økt flytting til og fra Oslo

Økt aktivitet i boligmarkedet gjør at det er travelt for flyttebyråer i Oslo og Viken. Flyttebyrå Oslo opplever flere bestillinger av flytteoppdrag til og fra Oslo, men også innen Oslo.

– Våre flytteteam har det travelt om dagen ja, men vi er ikke overbelastet akkurat nå når det gjelder flyttinger inn og ut av Oslo, sier daglig leder Andreia-Ionela Stoica.

Også andre flyttefirmaer i Oslo opplever økt pågang av kunder som trenger hjelp med flytting til og fra Oslo og Viken.

– Vi merker en økt pågang fra årsskiftet, det er helt klart og det gjelder ikke bare flytting til og fra OBOS-boliger, men alle typer boliger, sier daglig leder Marian Stoica i flyttebyrået Creaman i Oslo.

Advarer mot å droppe Fornebubanen 

Kraftige økninger av byggekostnadene og forsinkelser i den offentlige behandlingen av plan- og byggesaker vil trolig føre til at det blir bygget færre boliger fremover.

– En eventuell stopp i byggingen av Fornebubanen vil kunne påvirke prisene i både Oslo og Bærum, dette fordi boligvolumet fra dette området er en vesentlig del av boligreserven i de to kommunene, påpeker Monsvold.

Andelen som brukte forkjøpsretten steg i mai, etter å ha avtatt gradvis siden toppen i februar. I mai i år var andelen 39,1 prosent mot 33,0 prosent i april og 28,3 prosent i mai i fjor. Den høye forkjøpsandelen tyder på at det er rift om boligene som er i markedet.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Roligere marked framover

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger – som følge av renteoppgangen og høye levekostnader – vil bremse prisveksten for boliger framover.

– Det sterke arbeidsmarkedet og stor grad av jobbtrygghet trekker i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at prisfallet blir moderat. Vi ser for oss at prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke noe i august og avta utover høsten – i tråd med vanlig sesongmønster.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over prisutviklingen den siste måneden.

– Det er selgers marked om dagen. I mai har omsetningen gått raskt og andelen som benytter forkjøpsretten er høy. Det er mange som ønsker å flytte på seg, og renteoppgangen er nå priset inn i folks forventninger. Vi har solgt mer i mai enn samme måned i fjor.