Neste skoleår kan du få 5108 kroner i ekstra studiestøtte

Studiestøtten fra Lånekassen betyr mye for mange studenter. Det er derfor verdt å merke seg at det skjer en del endringer i støtten neste skoleår. Illustrasjonsbilde: Frank Schulenburg/ Wikimedia Commons

Tidligere denne måneden fastsatte Kunnskapsdepartementet forskriften om tildeling av utdanningsstøtte for 2017/ 2018. Her er en oversikt over de viktigste endringene i studiestøtten fra Lånekassen neste undervisningsår.

Som student ved videregående skole, universitet eller høgskole kan du få utdanningsstøtte fra Lånekassen i form av stipend og/eller lån. Dette er allment kjent.

Reglene for støtten endres imidlertid kontinuerlig, og den vesentligste endringen fra skoleåret 2016/17 til 2017/18 for studenter flest er at basisstøtten totalt økes med 5108 kroner.

Det forutsetter imidlertid at Stortinget bevilger penger til økningen i statsbudsjettet for 2018.

Som fulltidsstudent kan du nemlig få inntil 111.657 kroner i såkalt basisstøtte for neste undervisningsår, mot 106.549 kroner for det vi er inne i nå.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Opptrapping til elleve måneders studiestøtte

Kommunikasjonsrådgiver Lars Erik Skarholm i Lånekassen. Foto: Lånekassen

– Økningen i hvor mye basisstøtte studentene kan få neste år består både av en vanlig prisjustering på 239 kroner i måneden og en utvidelse av hvor lenge studentene får støtte, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Lars Erik Skarholm, til Pengenytt.

Stortinget har nemlig vedtatt en plan for opptrapping til elleve måneders studiestøtte for heltidsstudenter i høyere utdanning eller på fagskole.

– Opptrappingen skal etter planen skje over fire år fra 2017 til 2020. I juni 2017 får studentene den første «ekstra» utbetalingen, som tilsvarer en kvart måneds støtte. Etter planen skal den «ekstra» utbetalingen øke til en halv måneds støtte i 2018, sier Skarholm, før han legger til: 

– Det innebærer at Lånekassen kan tildele inntil 111.657 kroner i basisstøtte for denne gruppen i 2017-2018, forutsatt at Stortinget bevilger penger til opptrappingen i statsbudsjettet for 2018. Det er en økning på 5108 kroner sammenlignet med 2016-2017.

Les også: 17.200 elever på videregående skole kunne fått over 17 millioner kroner

Omgjøring av lån til stipend

Basisstøtten blir gitt som lån, og i likhet med tidligere kan opptil 40 prosent av støtten bli omgjort til stipend dersom du oppfyller kravene fra Lånekassen for omgjøring av lån til stipend.

Kravene som stilles da er at du har bestått utdanningen du har søkt støtte til, ikke har bodd hjemme hos foreldrene dine, samt hatt inntekt og formue under gjeldene grenser for neste skoleår.

Studerer du i Norge eller Norden og betaler skolepenger, kan du få et ekstra lån på inntil 63.070 kroner i 2017/18. Dette er 1418 kroner, eller 2,3 prosent, mer enn i inneværende skoleår.

Er skolepengene høyere enn dette, må du dekke resten selv.

Les også: Flytte hjemmefra? Du kan være innboforsikret gjennom foreldrene dine

Reisestipend fjernes

Av andre støtteordninger som endres er det verdt å nevne at reisestipend i Norge og Norden fjernes. Det vil si at studenter som tar utdanning i land utenfor Norden, nå bare har rett til støtte til reiser utenfor Norge.

– Den største endringen i reisestipendet er at studenter i høyere eller annen utdanning ikke har rett på reisestipend i Norge og Norden fra og med 2017-2018. Studenter i land utenfor Norden kan fremdeles få reisestøtte, men stipendandelen av reisestøtten blir redusert fra 70 til 35 prosent (lånandelen øker altså tilsvarende), sier Skarholm i Lånekassen.

Det er ingen store endringer i reglene for reisestipend for elever i vanlig videregående opplæring.

Les også: Skoler tar opptil 1300 kroner for å kopiere vitnemålet

Ekstra lån til studenter som tar privat flygerutdanning

Lånekassen opplyser dessuten at søkere som tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, har rett til et ekstralån til dekning av skolepenger på opptil 350.000 kroner per undervisningsår, i maksimalt to år.

Lånet blir bare gitt for det beløpet søkeren skal betale i skolepenger.

– Hvilke regler gjaldt for støtte til skolepenger ved privat flygerutdanning tidligere?

– Disse fikk lån til skolepenger etter samme satser som andre studenter i Norge, for eksempel på BI. I 2016-2017 var maksimalt lån til skolepenger 61.652 kroner for hele året, sier Skarholm.

NB: Fristen for å sende inn opplysninger til Lånekassen, som du enten er bedt om å sende inn, eller som du sender inn på eget initiativ, er endret. Fra høsten 2017 må du sende inn slike opplysninger før støtteperioden din er avsluttet for at de skal føre til ny behandling.

Les også: 16 tips til en sunn studentøkonomi

Les også: Så mye tjente du på å ha boliglån i fjor

Les også: Norges beste arbeidsplasser er kåret. Dette er hemmelighetene deres