17.200 elever på videregående skole kunne fått over 17 millioner kroner

Husk å søke om lån og stipend innen fristen i morgen dersom du allerede ikke har gjort det. Foto: Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett, det vil si lovfestet rett til tre års videregående opplæring, får utstyrsstipend hvis de søker på det. I skoleåret 2014/15 var det hele 17.200 elever som ikke søkte, ifølge Lånekassen.

Alle med lovfestet rett til tre års videregående skole, med unntak av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater, kan få utstyrsstipend på opptil 3666 kroner for kommende skoleår. For å få dette kreves det kun at du sender inn en søknad.

– Tallene for utnyttelsesgrad av utstyrsstipendet for 2015/16 er dessverre ikke klare ennå, men i skoleåret 2014/15 mottok 163.594 av 180.800 elever utstyrsstipend, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen til Pengenytt.

Kommunikasjonsdirektør Anne Berit Herstad i Lånekassen. Foto: Jannecke Sanne Normann/ Lånekassen

Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen. Foto: Jannecke Sanne Normann/ Lånekassen

Det gir en utnyttelsesgrad på 90,5 prosent.

9,5 prosent, eller 17.200 elever, valgte med andre ord å ikke motta utstyrsstipendet de var berettigede til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Flinke til å informere

– Det kan være mange årsaker til at ikke alle søker, sier Herstad, uten at hun vil spekulere noe mer utover det.

Kommunikasjonsdirektøren opplyser at Lånekassen er svært opptatt av at elevene søker, samt får en god kundeopplevelse i prosessen.

– Vi informerer elever i mange kanaler om at de må søke på utstyrsstipendet. Elever i videregående skole får en e-post fra oss i juli, med en påminnelse. De som skal begynne i VG1 får en SMS fra oss, i det de har fått skoleplass gjennom Vigos system. Vigo og videregående skolene informerer også om stipendet på sine nettsider og i annet informasjonsmateriale, sier hun, før hun legger til:

– Rådgivere på skolene, inkludert i 10. klasse, informerer elever og foreldre om at de må søke. Vi har brukt annonseringer på Facebook mot elever og foreldre om stipendet og har hatt flere statusoppdateringer på vår egen Facebookside for videregående.

Utstyrsstipend ble gradvis innført fra skoleåret 2007/08. Fra skoleåret 2009/10 ble det gitt til alle som søkte i VG1, VG2 og VG3.

Når du søker på dette stipendet, vil dessuten Lånekassen automatisk vurdere om du har rett til grunnstipend og reisestipend.

Les også: Så mye kan du få i utdanningsstøtte som elev eller student i 2016-2017

Går glipp av minst 17 millioner kroner

– Utstyrsstipend tildeles etter tre ulike satser, avhengig av hvilken utdanning man tar, sier Herstad.

Satsene er på 991, 2195 og 3666 kroner per skoleår, og i tabellen under kan du se hvilken utdanning som kvalifiserer til de ulike stipendene.

Dersom man antar at 17.200 elever ikke velger å søke om utstyrsstipend i år også, vil elevene gå glipp av mellom 17 og 63 millioner kroner. Alt avhengig av hvilke elever som ikke søker, og hvilken sats de er berettiget til.

Til opplysning får du hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Dersom du bytter til en utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen hvis du husker å sende inn en ny søknad til Lånekassen.

Satser for skoleåret 2016/17. Kilde: Lånekassen

Satser for skoleåret 2016/17. Kilde: Lånekassen

Les også: Her får du best rente på din BSU-konto

Les også: Dette er leieprisen for en 1-, 2- og 3-roms leilighet i de største byene akkurat nå

Les også: Fersk fondsundersøkelse viser at flere unge sparer i fond