Nå blir maten billigere – hvis statsråden gjør jobben sin

dagligvarer Matvarer, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Det ble nylig kjent at opposisjonen på Stortinget er enige om å danne et flertall for en rekke forslag som, hvis det følges opp skikkelig av statsråden og Konkurransetilsynet, vil gi norske forbrukere et bedre utvalg til lavere priser.

Oda-gründer Karl Munthe Kaas som i årevis har jobbet for rettferdige og konkurransedyktige innkjøpsbetingelser jubler, med et lite forbehold.

– Dette er en stor seier for forbrukerne. Når de store, dominerende aktørene i matmarkedet ikke lenger kan klø hverandres rygg for å sikre egne marginer og markedsandeler, vil det skape en mye sunnere konkurranse. Det vil ikke lenger handle om de beste betingelsene, men de beste prisene. Dette har vi i Oda og jeg personlig jobbet knallhardt for veldig lenge. Det er fryktelig deilig å føle seg hørt og trodd. Samtidig er vi ikke i mål ennå.

– Det er avgjørende at regjeringen lojalt følger opp Stortingets vilje, slik at dette faktisk fører til en forskriftsendring. Stortinget driver ikke detaljstyring av statsråden, så han har et betydelig ansvar for å sørge for at hans eget departement, og Konkurransetilsynet, følger dette opp på en god måte.

Statsråden må blant annet sende på høring et forslag til en midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering.

– En midlertidig forskrift er godt tenkt av Stortingsflertallet, da får man observert effektene på markedet. Så er det opp til statsråden hvordan den utformes, men jeg legger til grunn at han tar signalene på alvor. Dette er en del av en langvarig prosess hvor noen av de mest pengesterke aktørene i Norge har strittet imot sunnere konkurranse i frykt for at de skal tjene mindre penger, så statsråden vil helt sikkert møte sterk motstand og mye påvirkning på hvordan forskriften skal utformes for at de som har interesse av at status quo opprettholdes mest mulig. Jeg håper vi får se en handlekraftig statsråd som klarer å stå imot det presset.

Munthe- Kaas understreker at et forbud mot usaklig prisdiskriminering sikrer at prisforskjeller mellom de dominerende aktørene i markedet må være saklig begrunnet.

Oda-sjefen mener at hvis forskriften kommer på plass i løpet av året, vil effekten på matprisene kunne bli tydelig allerede i 2023.

– Med mer rettferdig konkurranse kan vi senke prisene våre enda mer. I VGs forrige matbørs, slo vi lavpriskjedene Kiwi og Rema 1000 med over 5% , og vi fortsetter å jobbe for at kundene skal få levert sine varer på døren til en enda lavere pris enn i dag, avslutter Munthe- Kaas.