Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie?

sommer ferie Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Vårsola varmer og reisemulighetene er flere enn på lenge. Arbeidstilsynet får nå mange spørsmål om regelverket for avvikling av ferie.

Hvem har egentlig siste ord når tidspunktet for ferie skal bestemmes? Og hvordan er det med ferie når man nettopp har skiftet jobb? Her er seks spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om ferieavvikling.

Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie?

Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles.

Som arbeidstaker kan du imidlertid kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september). Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng.

Når kan jeg kreve å få vite tidspunktet for ferien min?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan du kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart.

Hva skjer om jeg ikke blir enig med arbeidsgiver om tidspunkt for ferien?

Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord. Du kan imidlertid kreve å få lagt tre ferieuker til hovedferieperioden, og å ta ut restferie i sammenheng.

Må jeg ta ferie?

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og du har plikt til å ta ferie.

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke i penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i tilfeller der det er snakk om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Eneste mulighet for å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører.

Jeg har startet i ny jobb. Har jeg rett til ferie?

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb.

For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ferie, må du ha opptjent feriepenger forhenværende år hos den eksisterende eller tidligere arbeidsgiveren.

Dette har du krav på:

  • full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår hvis du tiltrer senest 30. september i ferieåret
  • tre uker ferie i hovedferieperioden (1. juni–30. september) hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret
  • minst én uke ferie samme år hvis du tiltrer etter 30. september

På arbeidstilsynet.no finner du mer informasjon om ferie.