Innbyggere i Oslo kan ha krav på prisavslag etter søppelkaos

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Forbrukerrådet mener mange av innbyggerne har krav på prisavslag etter søppelkaoset i hovedstanden. Nå vil de diskutere mulige løsninger med ansvarlig byråd.

Søppelkaoset i Oslo har ført til hodebry for innbyggerne, og det er fortsatt store problemer med henting av avfall flere steder i hovedstaden.

Rundt 30.000 klager på renovasjonstjenestene har blitt registrert, men krav om prisavslag har så langt blitt avslått.

— For de innbyggerne det rammer, oppleves situasjonen som uholdbar, uttaler fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Hun mener at dette i alle fall kvalifiserer til prisavslag:

– Etter Forbrukerrådets mening bør disse gis en økonomisk kompensasjon for påførte ulemper i form av et prisavslag og eventuelt også erstatning.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Har hentet inn juridisk vurdering

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie. Foto: Ole Walter Jacobsen

Innbyggerne i kommunen er ikke forpliktet til å betale fullt ut for en tjeneste de ikke mottar, eller som er svært mangelfull, er Forbrukerrådets argument. 

Kommunen har tidligere avvist krav om prisavslag ved å vise til at renovasjonstjenester er en lovregulert offentlig tjeneste som beregnes etter selvkostprinsippet, og at det ikke eksisterer hjemler i lovverket for innvilgelse av prisavslag.

— Forbrukerrådet har innhentet en juridisk vurdering fra professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han konkluderer med at så store mangler som har forekommet i forbindelse med utføring av renovasjonstjenester i Oslo kommune kan lede til prisavslag for husholdningene, forteller Vie.

Les også: Stadig færre får bruk for reiseforsikringen

Krever et møte med ansvarlig byråd

Som begrunnelse viser han til forurensningslovens forarbeider der det slås fast at begrepet «avgift» ble byttet ut med «gebyr» nettopp for å «få klart fram at en ikke står overfor en avgift med beskatningsformål, men betaling for en tjeneste.»

I tillegg mener Marthinussen det er grunn til å trekke paralleller til levering av vann, som regnes som en vare i forbrukerkjøpsloven og der mangelsinnsigelser derfor vil kunne fremmes.

Forbrukerrådet har derfor sendt brev til byråden hvor de oppfordrer til å revurdere sitt standpunkt om ikke å gi prisavslag til innbyggerne som i sterk grad er rammet av kommunens mangelfulle henting av avfall.

De ber også om et møte med ansvarlig byråd for å diskutere saken.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen