Forbrukerkjøpsloven

Vil styrke jernbanepassasjerenes rettigheter

Samferdselsdepartementet foreslår nye regler som skal gi togpassasjerene bedre forbrukervern. De nye reglene, som nå er på høring, skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse….