Ingen økning i forsikringssvindel tross dårligere råd for folk flest

Gjensidige Vera Sønsthagen, leder for Utredning Norge i Gjensidige.

– Foreløpig ser vi ikke en trend i retning av økt svindel, men tidligere erfaring tilsier at denne økningen kan komme når som helst, sier Vera Sønsthagen, leder for Utredning Norge i Gjensidige.

Forsikringssvindel er en utfordring for hele forsikringsbransjen, og det er spesielt de unge som er mest tilbøyelige. Gjensidige har kartlagt holdninger til svindel de siste tiårene, og spesielt de under 30 år synes det er ok å plusse på litt ekstra på skademeldingen.

«Alle» kan bli forsikringssvindlere – spesielt når økonomien svikter

Mennesker i alle samfunnslag kan få motivasjon til å svindle forsikringsselskapet sitt.

– Nå er vi spesielt oppmerksomme på at det å få dårligere råd, og miste et handlingsrom man tidligere har hatt, kan bidra til å senke folks barrierer mot å begå svindel. Økt digitalisering gjør det også lettere å svindle enn før, for eksempel ved å manipulere kvitteringer mottatt på e-post, sier Vera.

Forsikringssvindler er et utrygt yrke

I Gjensidige jobber utredningsteamet målbevisst med å forebygge, avdekke og utrede forsikringssvindel. Avanserte dataverktøy er en viktig del av arbeidet. Kunder som blir tatt for forsikringssvindel mister retten til erstatning i den aktuelle hendelsen. Kundeforholdet avsluttes og alle forsikringsbedragerier blir som hovedregel meldt til politiet.

– Vi er avhengige av å kunne stole på kundene våre. Det er viktig at kundene oppgir riktig informasjon til forsikringsselskapet både ved tegning av forsikring og ved skade. Forsikring er et fellesskap som er basert på tillit både mellom selskap og kundene våre, og alle kundene må kunne stole på at ingen får utbetalt mer enn de har krav på. Derfor må vi reagere strengt når noen misbruker den tilliten, avslutter Vera.

Eksempler på nylige svindelsaker

  • En kunde kjørte ut av veien og traff en lyktestolpe da hen ikke klarte å holde seg i veibanen gjennom en rundkjøring. Både til politiet som kom til stedet, og i skademeldingen til Gjensidige oppga kunden å ha holdt en hastighet under fartsgrensen på 60 km/t da ulykken inntraff. Gjensidige utredet saken, og utredning og rekonstruksjon viste at kunden må ha hatt betydelig høyere hastighet. Kunden ble dømt i tingretten for å bevisst ha gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet i forsøk på å unngå en avkortning i forsikringsoppgjøret. Straffen ble 30 dagers betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger både til politiet og til Gjensidige.
  • En kunde meldte om skade på en snøplog og ønsket denne erstattet av Gjensidige. Utredningen viste at skaden på snøplogen hadde oppstått før tegning av forsikringen, og at den oppgitte datoen for når skaden skjedde ikke var riktig. Kunden hadde hatt en faktisk skade på snøplogen sin, men tegnet forsikring etter at hen hadde vært uheldig og skadet plogen, og endret dato for skaden for at den skulle kunne dekkes av forsikringen. Kunden ble dømt til 75 dagers fengsel på grunn av det høye beløpet i forsikringsbedrageriet.