​Nedbemannet? Oppsigelsen kan være ugyldig

Tirsdag 5. mai var 408.400 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav. Mange av disse er enten oppsagte eller permitterte de siste ukene. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Nå mister mange jobbene sine. Et vanligvis trygt arbeidsmarked er plutselig snudd på hodet. Kanskje står du selv i fare for å miste jobben. Sørg for at prosessen går riktig for seg, hvis ikke kan oppsigelsen være ugyldig.

Skrevet av: Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa

– Blir du sagt opp må virksomheten ha en saklig grunn, sier forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn. Foto: Econa

Arbeidstakere i Norge har et sterkt oppsigelsesvern med klare regler. Koronapandemien endrer ingenting på dette. Blir du sagt opp må virksomheten ha en saklig grunn. Med saklig grunn mener vi at virksomheten må vise at de har behov for å nedbemanne eller omorganisere, og utvelgelsen av den ansatte må fremstå som velbegrunnet.

Nedbemanning gjøres for å redusere virksomhetens utgifter, men arbeidsgiver sitter ikke alene i førersetet. Arbeidsmiljøloven og de ulike tariffavtalene har omfattende regler som må følges. Jobber du i en virksomhet med tariffavtale er det regler som gir tillitsvalgte rettigheter til informasjon og drøftelser i nedbemanningsprosessen.

I virksomheter uten tillitsvalgte skjer dialogen i all hovedsak direkte med den enkelte ansatte.

Econa har eksempler på nedbemanningssaker der arbeidsgiver har unnlatt å drøfte kriterier med de tillitsvalgte i forkant av nedbemanningen, og dermed er oppsigelsen ugyldig.

Vi anbefaler deg uansett å ta kontakt med advokat i slike saker. De fleste som er medlem av en fagforening vil ha rett til gratis juridisk bistand i nedbemanningsprosesser.

Dersom det finnes annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren, vil ikke oppsigelsen være saklig. Det betyr at man kan måtte finne seg i å måtte takke ja til en annen stilling med redusert lønn for å beholde jobben.

Det skal foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov for oppsigelsen og de ulemper oppsigelsen påfører arbeidstakeren. Denne vurderingen skal tas før oppsigelse gis, og arbeidsgiver må kunne dokumentere at denne vurderingen er foretatt.

Arbeidsgiver må forholde seg til oppsigelsestiden som er avtalt mellom partene ved kontraktsinngåelsen. For den som blir sagt opp vil de økonomiske konsekvensene av en oppsigelse være mye større enn ved en permittering fordi en oppsigelse medfører en endelig avslutning av arbeidsforholdet.

Annonse:


Les også kommentaren: Kan du bli god i Lotto?

Noen arbeidsgivere misbruker nedbemanningsprosesser

Econas advokater behandler mange nedbemanningssaker og ser at arbeidsgiver ikke alltid følger spillereglene. Vårt inntrykk er at nedbemanningsprosesser i noen tilfeller misbrukes for å kvitte seg med ansatte som arbeidsgiver ikke er fornøyd med og benytter økonomi, og koronakrise som påskudd.

Blir du sagt opp må du be arbeidsgiver dokumentere og redegjøre godt for:

  • Bakgrunnen for nedbemanningen. Er det på grunn av en omorganisering, eller er det for å spare penger?
  • Hvilke av arbeidstakere man vurderer å nedbemanne?
  • Hvilke kriterier arbeidsgiver har benyttet for å vurdere arbeidstakerne opp mot hverandre? Eksempel på kriterier som brukes for å vurdere arbeidstakere opp mot hverandre er ansiennitet i virksomheten, kompetanse (utdanning og erfaring), egnethet (personlige kvalifikasjoner/oppnådde resultater) og sosiale forhold som for eksempel alder og høye lån, stor forsørgelsesbyrde, sykdom i familien osv.

I denne forbindelse bør du som arbeidstaker se om:

  • Kriteriene er objektive og etterprøvbare.
  • Du er vurdert konkret opp mot disse kriteriene.
  • Hele kompetansen din er kjent for arbeidsgiver. Hvis ikke bør du opplyse om, og dokumentere denne for å se om avgjørelsen kan endres.

Du bør utfordre arbeidsgiver på å være konkret på hvorfor du ikke nådde opp og fikk være med videre. Videre bør du etterspørre hva som skjer med dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder i tiden fremover. Spør også om det finnes andre ting du kan gjøre i virksomheten.

Det er ikke alltid oppsigelse er det riktige – sjekk om du kan forhandle deg frem til en sluttpakkeløsning.

Landets virksomheter er inne i en svært krevende periode, der mange kjemper for å overleve. Godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakersiden lokalt vil kunne avgjøre fremtiden for mange norske virksomheter. I tiden som kommer er det avgjørende at arbeidsgivere følger arbeidslivets spilleregler. På denne måten unngår vi at samfunnet bruker unødige ressurser på usaklige oppsigelser.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Kan du reglene for overtid?

Blir du lurt til å si fra deg overtidsgodtgjørelse?

Hvorfor tåler vi ikke rikinger?

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene