Vontobel går inn på det norske markedet for sammensatte investeringsprodukter

akjser Aksjemarkedet, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Vontobel lanserer nå en rekke produkter i Norge, og fortsetter veksten i de nordiske markedene. Investeringsselskapet er en av de ledende europeiske aktørene i Norden. Vontobels tilbud i Norge er rettet mot både private og institusjonelle kunder.

Vontobel har vært en ledende leverandør av gearede og sammensatte produkter i Sveits i mange år og har blitt etablert som en av de beste leverandørene på dette området i Europa i løpet av de sistefem årene. Vontobel har gått inn på det svenske, finske og danske markedet de siste årene. I dag er Vontobel den største megleruavhengige leverandøren av denne type produkter i Norden. 

Vontobel gjør sin markedsdebut i Norge ved å tilby bull & bear-sertifikater offentlig på Nordic Growth Market (NGM). Bull & bear-sertifikater tilbyr en enkel og effektiv måte å tjene på stabile trender – enten i stigende eller fallende markeder. De gjør det ved å utnytte den daglige prisutviklingen til et referanseinstrument, for eksempel en aksje eller en indeks. 

Produkttilbudet gir private og institusjonelle investorer i Norge mulighet til å gjennomføre selvstendige handelsstrategier i samsvar med deres individuelle risikoprofil. Gearedeprodukter er egnet for aktive investorer og gjør dem i stand til å handle et bredt utvalg av aktivaklasser i både Bull- og Bear-scenarioer. Den mer risikovillige aksjeinvestoren bruker disse produktene for porteføljebeskyttelse.