SpareBank 1 Østlandet lanserer bærekraftsfond og bærekraftspris

SpareBank 1 Østlandet Konsernsjef Richard Heiberg og leder for bærekraft Karoline Bakka Hjertø i SpareBank 1 Østlandet lanserte bærekraftsfondet og bærekraftsprisen på Agenda Innlandet 2022. Foto: SpareBank 1 Østlandet.

Banken vil bidra til bærekraftig nyskaping, utvikling og entreprenørskap. Fondet på 10 millioner kroner og den årlige prisen på 100 000 kroner skal gå til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.

Verden står foran store endringer i omstilling til lavere utslipp. SpareBank 1 Østlandet ønsker å være en pådriver for bærekraftig utvikling og mener alle kan være med og gjøre en forskjell. Bærekraftsfondet vil derfor støtte både små og store lokale bærekraftsformål i områdene der banken er geografisk til stede.

– Prosjekter som har bærekraftsverdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet og som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd, kan søke om midler, forteller Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Fondet ble offisielt lansert under Agenda Innlandet-konferansen tirsdag 24. mai i Maihaugsalen på Lillehammer.

Vil støtte nyskapinger og prosjekter som løser utfordringer

For at prosjektene skal vurderes som bærekraftige må de ha en positiv påvirkning på klima og miljø. Prosjektet eller tiltaket kan for eksempel ha til hensikt å løse en utfordring eller være en nyskaping.

– Selv om fondet i hovedsak er avgrenset til klima- og miljøspørsmål, kan det unntaksvis også støtte sosiale og økonomiske bærekraftprosjekter eller tiltak, sier Hjertø.
Ved oppstarten er fondet på 10 millioner kroner, og det vil årlig bli tilført mer midler. Informasjon om søknadsperiode vil bli kunngjort på bankens nettsider.

Hvem fortjener bærekraftsprisen? Nominér din kandidat

SpareBank 1 Østlandet vil også dele ut en årlig bærekraftspris på 100 000 kroner til en bedrift som aktivt bidrar til et bærekraftig skifte.

– Næringslivet spiller en viktig rolle i omstillingen fram mot 2030 og 2050. Med dette vil vi inspirere flere bedrifter til å se bærekraft som et konkurransefortrinn, både nå og i framtida, sier Hjertø.