Slik blir den nye nettleiemodellen

stue møbler illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

1. juli i år innfører BKK Nett en ny prismodell for nettleie som vil premiere smart bruk av strømnettet, og samtidig skape en mer rettferdig fordeling mellom kundene.

– Både drift og utbygging av strømnettet er finansiert gjennom nettleien. Vi har store forbrukstopper i strømnettet om morgenen og på ettermiddagene på hverdager. Ved å utnytte strømnettet bedre gjennom å fordele belastningen over hele døgnet, kan vi spare utbyggingskostnader og holde nettleien lavest mulig over tid for kundene. I tillegg vil den nye modellen bety en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som belaster strømnettet mest betaler noe mer i kapasitetsledd enn de som bruker lite strøm samtidig, sier Atle Isaksen, leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett.

Lad elbil om natten

Ved å flytte lading av elbiler til natten, kan Norge spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vestland har blitt et foregangsfylke for overgang til elbil. Det er veldig bra, men veksten i elbilene skaper også en kapasitetsutfordring for strømnettet. Det viktigste privatkundene kan gjøre, er å flytte elbil-ladingen til natten. Hvis alle med elbil lader den trygt og sakte om natten, vil mye være gjort, sier Atle Isaksen.

Det er Olje- og energidepartementet som har besluttet forskriftsendringen som gjør at alle nettselskap i Norge skifter prismodell fra 1. juli. Hensikten er å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. BKK Nett vil ikke kreve inn mer i nettleie totalt fra sine kunder, det er bare fordelingen mellom kundene som endres. Det er myndighetene (RME) som setter taket for hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie.

Bedre forankret modell

Etter mye debatt om innføring av ny nettleie i fjor høst, har nå en rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg om en felles utforming av den nye nettleiemodellen. Organisasjonene som har bidratt sammen med nettselskapene og Energi Norge er Huseierne, NBBL, Norsk Elbilforening, NAF, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, Byggevareindustriens Forening, Solenergiklyngen, Norsk solenergiforening, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF og Greenpeace.

– Det er viktig at en ny prismodell for nettleie har bred tilslutning og tillit i samfunnet. Derfor er vi svært fornøyd med at organisasjoner som representerer forbrukerne, miljøbevegelsen og næringslivet har blitt enig med nettselskapene om detaljene i den nye modellen, sier Svein Ove Søreide, kommunikasjonssjef i BKK Nett. 

Fakta om den nye nettleiemodellen:

  • Fra 1. juli 2022 vil nettleien bestå av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd. I tillegg kommer offentlige avgifter.
  • Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm kunden bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.
  • For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk i forrige måned (på tre ulike dager) vil avgjøre hva slags trinn du havner i.
  • En kunde med en liten leilighet med fjernvarme vil havne på trinn 1 i trappetrinnmodellen som koster 125 kr i måneden. Mange leiligheter og rekkehus vil havne på trinn 2 som koster 206 kr i kapasitetsledd i måneden. En enebolig med normalt forbruk vil havne på trinn 3 som utgjør 350 kr per måned i kapasitetsledd.
  • 90 prosent av kundene til BKK Nett vil aldri være over trinn 3. Halvparten av kundene er aldri over trinn 2. En del kunder vil ha et høyere trinn om vinteren enn om sommeren.
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (2200-0600) og i helgen enn på dagtid hverdager.
  • Kundene kan følge med på eget forbruk og månedlige forbrukstopper gjennom «Min side» på nettsidene til BKK Nett.