Ingen streik – enighet i kommuneoppgjøret

ys Leder for YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: YS.

– Vi har fått et akseptabelt oppgjør som ligger over frontfaget og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier leder for YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen.

Meklingen i kommuneoppgjøret endte med enighet drøyt 13 timer på overtid.

– Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Ruud Thorkildsen som også er forbundsleder i Delta.

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent. Fagarbeiderne får 14.300 kroner i lønnstillegg og de med treårig høyskole minimum 14.700 kroner i lønnstillegg.  Begynnerlønn i kommunesektoren får også et solid løft. Nå vil en nyutdannet fagarbeider få 25.300 mer i årslønn mens en nyutdannet vernepleier vil få 35.600 mer i årslønn.

Øker tillegg for helg og natt

I tillegg har YS Kommune fått gjennomslag for betydelig økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid.

– Dette gir et ytterligere godt lønnsløft for de av våre medlemmer som går i turnus og jobber natt, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune har også fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn.

YS Kommune vant også fram med kravet om at også tidligere yrkeserfaring fra privat sektor skal godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse.

I tillegg får også faglederne et godt lønnsløft med dette resultatet.

– Kommunesektoren drives av et mangfold av yrkesgrupper. For YS Kommune har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune

YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og STAFO organiserer kommunalt og fylkeskommunalt ansatte innenfor en rekke yrkesgrupper som renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.