Enighet i lønnsforhandlingene i Kystrederienes tariffområde

kystrederieneIllustrasjonsbilde. Foto: Roslangen Shipping AS.

Det ble 13. september enighet i lønnsforhandlingene mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om NOR-avtalen, og Service- og flerbuksavtalen for medlemmer av Kystrederiene.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 5,2% med virkning fra 1. september 2023. Dette er samme resultat som i frontfaget. 

– Det er utfordrende tider med høy kostnadsvekst for mange segmenter i sjøtransporten, så det var ikke gitt at vi skulle komme til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, så er vi glade for å ha kommet enighet uten å ta veien om riksmegleren, sier adm. dir. Tor Arne Borge.

Forhandlingene ble avholdt i Bergen med god representasjon fra alle organisasjonene. 

– God dialog i tiden fremover er viktig for å sikre norske sjøfolk og rederier, avslutter Borge.

Kystrederiene en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund, og omfatter om lag 8000 ansatte. Tariffområdet inkluderer også Brønnbåteiernes Forening.