Smartskolen i personlig økonomi: Et omsorgsbasert undervisningsverktøy i personlig økonomi

Trygg Økonomi Daglig leder Lars Findahl i Trygg Økonomi AS, har utviklet læringsserien Smartskolen i personlig økonomi.

Smartskolen i personlig økonomi (SIPØ) er praktisk opplæring i personlig økonomi for voksne. Kompetansen tilbys, som undervisningsverktøy for ansatte i 1.linja, i form av korte, tilpassede kurs.

Smartskolens faginnhold

SIPØ gir en sterk kompetanse fordi den gjør en i stand til å se tydelig alle sider ved økonomien sin, for hele året. En kan derved ta gode grep for den og det blir enklere å styre. Ved å bruke egen økonomi som læringsarena, får du fram fallgruvene og mulighetene i egen økonomi. Det gir ansvarliggjøring og styrke på mange plan. Den faglige innfallsvinkelen i Smartskolen i personlig økonomi skiller seg derved fra andre undervisningstilbud i økonomi, fordi vi forlater en teoretisk læringsarena.

Undervisning med hjertet

Personlig økonomi dreier seg ikke bare om tallene, men om valgene og verdiene bak. Sinne, savn og skam er også noe som mange kjenner på når man skal hanskes med pengene sine. Det er en direkte sammenheng mellom unges økonomi og unges helse.

Derfor ble et hovedgrep å forme et undervisningstilbud hvor en underviser med hjertet. Det faglige blir ivaretatt ved det som står på linjene i arbeidsoppleggene, mens mellom hver linje ligger det omsorg. Kursdeltakerne oppdager at arbeidsopplegget ser dem. Det fører til interesse og mot til å se på økonomien sin med et blikk for muligheter.

Det viktigste pedagogiske grunnlaget for Smartmetoden er å se deltakerne; å være observant til stede- og til å ville deltakernes aller beste. Når disse ambisjonene er grunnlaget for undervisningen, kommer en langt i det faglige tilbudet.

Forebygging er bedre enn brannslukking

Ingen kan i lengden gjemme seg for økonomien sin. Et møte med økonomien sin gjennom Smartskolens teknikker gjør dette møtet tryggere. En får en fyldig verktøykasse til å ta vare på økonomien.

Hvem passer Smartskolen for?

Metoden passer best for personer som er på leting etter kunnskap for å styrke økonomien sin, ved egne grep. Metoden passer altså best for dem som ønsker å ha begge hender på rattet i egen økonomi.

Sertifiseringstilbud for Navs ansatte

Metoden omfatter et sertifiseringstilbud for ansatte i NAVs førstelinje. NAV og andre tiltaksarrangører kan delta på våre kurs. Tilbudet er landsdekkende. Kursene foregår i små grupper; online eller som fysiske kurs.