Nesten 200 kunder til massesøksmål mot Tinde Energi

strømStrømmaster, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Samtidig som strømsalgselskapet Tinde Energi kjemper for å slippe og betale millionbøter, forberedes et massesøksmål mot selskapet, eiere og ledelse. Skaun Advokatfirma forbereder et massesøksmål for rundt 200 kunder mot Tinde energi og eierne og ledelse, ifølge iNyheter.

– Jeg kan bekrefte at vi forbereder et massesøksmål på vegne av nærmere 200 kunder, sier advokat Bjørnar Håland i Skaun Advokatfirma i Sandefjord til Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for det varslede søksmålet er at selskapet i fjor endret fastpriskundenes vilkår. Vestfold tingrett har fire ganger i høst slått fast at Tinde Energi i Sandefjord er forpliktet til å levere strøm til fastpriskundene i henhold til opprinnelig inngått avtale.

Etter flere rettssaker og foretaksstraff på 3 millioner kroner, og et gebyr mot daglig leder på 400.000 kroner etter brudd på markedsføringsloven fra Forbrukertilsynet, besluttet strømselskapet i desember å legge ned driften.

Tinde Energi forklarer situasjonen på sin nettside på denne måten:

Vi som din strømleverandør har den siste tiden møtt på flere utfordringer.

De fleste har vært forsiktig med å bruke strøm i disse tider, men så har vi noen som har maksimert forbruket sitt og dette gjør de for å få mest mulig betalt i strømstøtte fra staten. Det har vært arrangert ladeklubb ved å la andre komme hjem til seg å lade el-bilen, noen har latt stråleovner og varmelamper stå på hele døgnet. Det mest ekstreme vi har sett, er de som reklamerer med at de har kjøpt inn varmeovner for å sette de ute på terrassen på full styrke samt oppfordret alle andre til å gjøre det samme. Eller kunden som har fortalt at han har investert flere hundre tusen i datautstyr for så å produsere kryptovaluta.

De mest ekstreme tilfellene er de som klarer å maksimere strømstøtten ved å bruke mest mulig strøm.

Tinde har flere kunder som har fått kr 18 225,- i støtte fra staten for så å betale en faktura helt ned i underkant av kr 2 000,- på èn enkel måned.

Betalingsmislighold blant bedrifter har vært økende med de stigende kraftpriser, det samme har også konkursstatistikken.

For å begrense risiko for tap stanset vi leveranser i henhold til § 4-2 i Standard kraftleveringsavtale.

Med de markedspriser som var og er vil det med våre marginer måtte ha godt over 200 kunder som betaler fakturaene sine for å dekke tapet på 1 kunde som ikke gjør det, mot normalt 10-12 kunder. Med dagens priser så er det er vesentlig flere enn 1 av 200 som kommer i betalingsmislighold.

Vi iverksatte tiltak som å pause levering for de som ikke betaler for seg og varslet tiltak mot de som misbrukte statens støtteordning. Det erfarte vi at både domstol og Forbrukertilsyn ikke var enig i, og det har medført en vesentlig større risiko for Tinde.

Selskapet er også varslet om en foretaksstraff fra Forbrukertilsynet på kr 3 millioner. Dette har medført at vi har kansellert vilkårsendringen som ble varslet.

Våre leverandører vurderer også dagens risiko til å være større og har derfor økt sine sikkerhetskrav ovenfor Tinde. Tinde Energi er ikke i en slik posisjon at vi kan klare å møte disse kravene.

Når vi nå ikke har klart å imøtekomme disse kravene vil vi opphøre som leverandør.