Småbåtregisteret: Nordmenn velger disse båtmerkene

småbåter Småbåter i Norge, illustrasjonsbilde. Foto: Redningsselskapet.

Norske båteiere foretrekker Askeladden, har i snitt fritidsbåt på 19 fot og er i stor grad menn. Det viser tall fra Småbåtregisteret som nå blir tilgjengelige for første gang.

Småbåtregisteret til Redningsselskapet er et register for fritidsbåter opp til 15 meter. Med informasjon om nærmere 450.000 båter fra 70-tallet og frem til i dag tegner statistikken et bilde av båtmarkedet i Norge.

– Vi har jobbet en stund med å systematisere og presentere tallene på en oversiktlig og god måte, og det mener jeg vi har fått til, sier Nicolai Kristiansen, markedssjef for privatmarkedet i Redningsselskapet.

Statistikken er åpen for offentligheten, og ligger tilgjengelig på Redningsselskapets nettsider.

Askeladden, Rana og Yamarin på topp

Gjennomsnittslengden på den norske fritidsbåten er på rundt 19 fot, og gjennomsnittet av de registrerte båtene er bygget i 1995, viser tall fra Småbåtregisteret.

– Noe av informasjonen er nok kjekk å ha, mens annen informasjon hjelper blant annet kommuner med å ta beslutninger om både antall båtplasser det er behov for og størrelsen på dem, sier Kristiansen.

Blant de mest populære båtmerkene i registeret, er det to norske produsenter på toppen. Askeladden er båtmerket med flest registrerte båter, med Rana på andreplass. På tredjeplass ligger den finske båtprodusenten Yamarin.

Ønsker komplett oversikt over fritidsbåter

I 2021 ble Småbåtregisteret slått sammen med Securmarks båtregister. Også disse båtene er med i tallene. Med nærmere 450.000 registrerte båter mener Kristiansen at statistikken gir en god indikasjon på båtmarkedet i Norge.

– Båtstatistikken vi nå har lansert er første versjon. Vi har en intensjon om at vi etter hvert skal presentere en komplett båtstatistikk, med både antall båter i Norge og hvor mange av disse som er registrert, forteller Kristiansen i Redningsselskapet.

Småbåtregisteret består av informasjon om båt, motor og eier, og gjør det enklere for blant annet politiet, Redningsselskapet og forsikringsselskapene å finne frem til nødvendige opplysninger ved for eksempel ulykker til sjøs.

Flest registrerte båter i Viken

Ifølge Småbåtregisteret er det flest fritidsbåter registrert i Oslo, med Bergen og Kristiansand på andre- og tredjeplass.

Statistikken er inndelt etter antall registrerte båter på fylkes- og kommunenivå, og viser blant annet at Viken er fylket med flest båter registrert i Norge, med i overkant av 120.000 registrerte fritidsbåter under 15 meter.

Småbåtregisteret gir også et inntrykk av hvem som eier båt i Norge. Rundt 85% av norske båteiere er menn, samtidig som det er flest kvinner som står oppført som medeiere i båt. Største andel kvinnelige båteiere finner vi i Oslo kommune, der kvinner står oppført som eier på rundt 17% av de registrerte fritidsbåtene.