Senterpartiet overser kravene fra Distrikts-Norge

nafDrivstoffavgiftene og dårlige veier irriterer folk i distriktene. Foto: NAF.

– To av tre velgere i distriktene krever kutt i drivstoffavgiftene. Annenhver velger i distriktene mener veiene er for dårlig vedlikeholdt. Men regjeringen gir absolutt ingen signaler i budsjettet om at de tar kravene fra distriktene på alvor.

Det sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Hun mener regjeringens budsjettforslag mangler tiltak som er viktig for folk i distriktene. Forhandlingene mellom Ap, Sp og SV om statsbudsjettet for 2023 er like om hjørnet.

Ingen lettelser i bilavgiftene

– Det er utrolig at sakene som er viktig for folk i distriktene ikke prioriteres i et Sp-budsjett, sier Handagard.

– Regjeringen starter ikke den lovede satsningen på vedlikehold av veiene i dette budsjettet, og de kommer ikke med kutt i drivstoffavgifter, sier hun.

Handagard er overrasket, fordi noe av det første regjeringen gjorde var å love kutt i avgifter som vanlige folk er opptatt av. Drivstoffavgiftene ble spesielt nevnt.

– I stedet beholder de avgiftene på drivstoff, og skrur opp kjøpsavgiftene på både nye og brukte elbiler. NAF har regnet ut at med regjeringens forslag til avgifter kan enkelte modeller bli opp til 100 000 kroner dyrere fra nyttår, om regjeringens avgiftsopplegg går gjennom. I praksis må folk nå velge mellom å beholde en dieselbil som er dyr i drift, eller å bytte den ut med en bil som blir mange titusen kroner dyrere fra nyttår, sier hun.

– Vi har etterlyst to grep som vil lette drivstoffpresset for folk i distriktene: Det ene er å kutte avgifter på drivstoff. Det andre er å gi kontantstøtte på drivstoff til bileierne, slik de har innført i Sverige. I tillegg må selvsagt den omstridte vektavgiften på nye elbiler bort, slik at kostnaden ved å gå over til elbil ikke øker, sier hun.

Dårligere veier

I tillegg til at det blir dyrere å kjøre bil, kan folk også vente seg at veiene blir dårligere. Det kommer ingen særskilte midler til fylkesveiene, slik NAF har etterlyst og som Sp lenge har vært en forkjemper for.

– Vi vil ikke få bedre veier med dette budsjettet. Forfallet er så enormt at fylkene ikke greier å håndtere det selv. Det er dårlig nytt både for trafikksikkerhet og hverdagsreisene til folk i distriktene, sier Handagard.