Over halvparten av bøndene bekymrer seg for økonomien på gården

landbruk Landbruk, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

De største bekymringene hos gårdbrukere i dag er økonomi og fremtiden for gården. Det viser en ny undersøkelse gjort for Gjensidige.

I undersøkelsen svarer 1000 gårdbrukere blant annet på hva som bekymrer dem mest. 55 prosent oppgir at de bekymrer seg for økonomi. 30 prosent sier også at dette er den aller største bekymringen de har på gården.

– At økonomiske forhold kommer på bekymringstoppen er kanskje ikke uventet, men undersøkelsen understreker alvoret i landbruksnæringen for tiden. Det er mange som sliter med å få hjulene til å gå rundt, og har det tungt, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Nye krav og regler, større investeringer og fremtidig overtakelse og drift, er forhold som også bekymrer mange.

Dårlig økonomi kan gå på nervene løs

Gjensidige har flere helserelaterte tjenester inkludert i forsikringene, og merker at etterspørselen og bruken av både lege- og psykologtjenester øker generelt blant sine kunder. En av fem bønder svarer i undersøkelsen at de bekymrer seg for egen psykisk helse.

– Økonomi og helse tror vi henger tett sammen. Økonomiske problemer over tid kan være en stor belastning som gjør at gårdbrukeren til slutt ikke orker å gjøre jobben sin. Dette kan igjen gå ut over for eksempel vedlikehold som er viktig for å unngå ulykker og skader, og investeringer som må til for fremtidig drift. I ytterste konsekvens kan resultatet bli en personlig tragedie og store dyretragedier, sier Eklo.

Dette støttes av resultater fra en HMS-undersøkelse som Stiftelsen Norsk Mat gjennomførte i januar 2022. Den viser at omfanget av ulykker og brann øker med økende problemer rundt helse.

Søk hjelp tidlig

– Bondeyrket kan være ensomt, med mye arbeid og ansvar på få skuldre. Ta tak på et tidlig tidspunkt. Tørr å spørre om hjelp, og bruk tilbudene både kommune, bedriftshelsetjenesten og vi som forsikringsselskap tilbyr, oppfordrer Eklo.

Gjensidige har fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog eller allmennlege inkludert blant annet i vanlige forsikringer som ulykkesforsikringen og husforsikringen.