Nytt lovforslag: Postlevering kun annenhver dag

Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka, slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. Foto: Tore Oksnes

Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000, og innen 2025 forventes en ny halvering. Derfor foreslås det at postbudet bare skal komme annenhver dag.

Samferdselsdepartementet sender i dag et forslag om å endre omdelingsfrekvensen for post ut på høring.

Med omdeling menes utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde samlepostkasser.

Etter departementets vurdering har kostnadene knyttet til dagens servicenivå for de leveringspliktige posttjenestene blitt så høye at kravene må justeres.

Derfor foreslås det at kravet til omdeling av postsendinger reduseres fra 5 dager i uken til annen hver dag, gjeldende for hele landet.

– Den digitale revolusjonen gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester. Samtidig fører digitaliseringen til en dramatisk utvikling i postmarkedet, med et stadig fallende brevvolum. Nå ønsker vi innspill for omdelingsfrekvens for post fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en uttalelse.

Samferdselsdepartementet mener de kommersielle tilbudene i markedet vil sikre et fortsatt høyt servicenivå ved behov.

Annonse:


Inntektene stuper, men kostnadene ligger fast

Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000, og frem til 2025 forventes en ny halvering.

Veksten i elektronisk handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i brevpostvolumet.

For mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok i overkant av 200 brev i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare syv småpakker i postkassen.

Samtidig med sterkt fallende inntekter, ligger kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad fast.

– Nå skal vi finne riktig nivå på servicenivået, slik at vi balanserer kravet til god bruk av statlige midler opp mot behovet for postomdeling. Vi skal sikre befolkningens basisbehov for postsendinger, men samtidig ikke bruke uforholdsmessig mye midler på å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset fortiden. Vi ser nå fram til få innspill fra høringsinstansene om dette, sier samferdselsministeren.

Regjeringen har brukt over én milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste fem årene.

Les også: Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Følger etter de andre nordiske landene

Det er i utgangspunktet Posten Norge som har bedt om å få endret sine rammebetingelser, og konsernsjefen i selskapet er derfor godt fornøyd med forslaget.

– De foreslåtte endringene i rammebetingelsene er bedre tilpasset markedssituasjonen og legger grunnlaget for å dekke folks basisbehov for postsendinger. Samtidig vil Posten fortsette å utvikle sitt tjenestetilbud tilpasset økt ehandel og digitale muligheter, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge, i en melding.

Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil ikke påvirkes av de foreslåtte endringene.

I høringsnotatet går det frem at omdelingsfrekvensen i Danmark ble redusert til tre dager i uken allerede i 2008, og at det fra 2018 i praksis kun vil omdeles ordinær post én dag per uke.

I år reduseres dessuten kravet til postomdeling på Island til 2 dager i uken. I Finland vil man gå fra fem til tre dager i uken i urbane strøk.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skatteetaten ber deg sjekke skattekortet ditt for 2018

Den nye generasjonen bankkort tar av

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Svenske førskolebarn fant 40.000 kroner i skogen – Får beholde dem